استراتژی گزینه های باینری

حساب حاشیه چیست؟

با توجه به اهمیت دیتافلو برای مهاجرت به کشورهای عربی اگر افراد این مرحله را به درستی انجام ندهند برای جبران آن، متحمل هزینه های جانبی شده و از نظر زمانی نیز روال مهاجرت آنان به تاخیر خواهد افتاد.

رد دفاتر قانونی چیست؟ دلایل و موارد رد دفاتر در آیین نامه

عدم تطابق دفاتر حسابداری با استانداردهای تحریر دفاتر موجب رد دفاتر قانونی توسط بازرسان مالیاتی می‌شود. رد دفاتر به این معنی است که بازرسان مالیاتی، پلمپ دفاتر قانونی شما را نپذیرفته‌اند. اگر دفاتر کل و روزنامه به هر دلیل رد شود، جریمه‌های مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

در این مقاله کلیه مفاهیم مربوط به رد دفاتر قانونی را بررسی می‌کنیم. دلایلی که باعث رد دفاتر می‌شود را توضیح می‌دهیم. در مورد جریمه‌های مالیاتی رد دفاتر قانونی صحبت می‌کنیم و در پایان به ذکر نکات مهم دراین‌خصوص می‌پردازیم.

در این مقاله به مباحث زیر می پردازیم:

رد دفاتر قانونی چیست؟

پس از ثبت شرکت، پلمپ دفاتر قانونی از اقدامات لازم است که باید تمامی صفحات دفاتر قانونی در اداره مالیات و ثبت شرکت‌ها، پلمپ شود.

مطالب مرتبط:

رد دفاتر قانونی به معنای آن است که مودیان مالیاتی با بررسی دفاتر قانونی به این نتیجه رسیده‌اند که دفاتر بر اساس آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی تنظیم نشده است. پس اقدام به رد دفاتر می‌کنند.

رد شدن دفاتر قانونی به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

دلایل رد دفاتر قانونی

در ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی، به نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی اشاره شده است. همچنین دلایل رد دفاتر قانونی نیز در این ماده قانون آورده شده است.

از مردادماه سال 1397 با حذف علی الراس از نظام مالیاتی، مبنای تشخیص مالیات‌بردرآمد بررسی اسناد و مدارک عینی شد.

لیست موارد موجب رد دفاتر

اما لیست دلایل رد دفاتر قانونی چیست؟ (بخوانید: دفاتر قانونی چیست؟) و مواردی که باعث رد دفاتر قانونی می شود کدامند؟ موارد رد دفاتر می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:

رد دفاتر به‌خاطر بستانکاری حساب های بانکی زمانی رخ می‌دهد که حساب های نقدی و بانکی مودی بستانکار شود.

البته اگر بستانکاری حساب‌های بانکی و نقدی ناشی از تاخر و تقدم ثبت حساب‌ها باشد موجب رد دفاتر نمی‌شود.

انواع دوایر و شعب می توانید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

 • عدم ارائه روش کار با اتوماسیون حسابداری

عدم ارائه روش کار با اتوماسیون حسابداری موجب رد دفاتر قانونی می‌شود. یعنی اگر مودی از سیستم مکانیکی یا الکترونیکی به‌جای اتوماسیون حسابداری استفاده کرده باشد، باعث رد دفاتر خواهد شد.

توجه داشته باشید که اگر اشتباه رخ‌داده در ثبت عملیات، اصلاح نشده باشد، به‌موجب ماده تبصره 10 آیین‌نامه تحریر، موجب رد دفاتر قانونی خواهد شد.

اگر تعداد صفحات سفید در دفاتر قانونی بیش از حد مجاز باشد موجب رد دفاتر خواهد شد.

هر مودی مالیاتی موظف به پلمپ دفاتر قانونی و نگهداری از آن‌ها برای تسلیم به بازرسان مالیاتی است. این دفاتر نباید از پلمپ خارج شوند. خارج شدن دفاتر از پلمپ به هر دلیلی مصداق رد دفاتر قانونی است.

توجه کنید که اگر دفاتر قانونی از پلمپ خارج شده باشد، ثبت رویدادهای مالی حتی با شماره‌گذاری هم در آن فایده ندارد و مورد بازرسی اداره مالیات قرار نمی‌گیرد.

 • فقدان یک یا چند برگ دفاتر پلمپ شده

حتی اگر یک یا چند برگ از دفاتر پلمپ کنده یا پاره شده باشد، آن دفتر مورد رسیدگی اداره مالیات نمی‌گیرد؛ بنابراین فقدان یک یا چند برگ دفاتر پلمپ شده موجب رد دفاتر می‌شود.

 • عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی

دیگر دلیل رد دفاتر قانونی، عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر قانونی است. یعنی اگر برای بازرسان مالیاتی مشخص شود که مودی با هدف سوءاستفاده، فعالیت مالی را در دفتر ثبت نکرده است، آن دفتر مورد پذیرش نیست. بهتر است تمام فعالیت های مالی شرکت در حساب حاشیه چیست؟ یک نرم افزار دریافت و پرداخت ثبت شوند، که در زمان ثبت اطلاعات در دفاتر، تمام اطلاعات در دسترس باشند و هیچ ثبتی جا نماند.

مطابق آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی مبنی‌بر رعایت انسجام ثبت رویدادها، اگر تقدم ثبت رعایت نشود و رویدادهای مالی به ترتیب وقوع در دفاتر ثبت نشوند، این امر موجب رد دفاتر خواهد شد.

 • حذف کردن رویدادهای مالی با وسایل شیمیایی

ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر، در مورد رد دفاتر قانونی به‌خاطر پاک‌کردن مندرجات دفاتر صحبت می‌کند. به‌این‌ترتیب که حذف کردن رویدادهای مالی با وسایل شیمیایی یا هرگونه عملی که باعث پاک شدن یا تغییر در دفاتر پلمپ شود، موجب رد دفاتر خواهد شد.

 • محو کردن مندرجات دفاتر قانونی با جوهر

همانند مورد قبل، طبق ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر، محو کردن مندرجات دفاتر قانونی با جوهر که باعث تغییر یا محو مندرجات دفتر شود، موجب رد دفاتر قانونی می‌شود.

موارد رد دفاتر بر اساس آیین نامه جدید چیست؟

در جدول زیر چک‌لیست موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین‌نامه جدید آمده است:

ردیف

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید

دلایل رد دفاتر توسط بازرسان اداره مالیات

دلایل رد دفاتر از دید بازرسان مالیات می‌تواند از موارد زیر باشد:

 • دفاتر قانونی با مداد نوشته شده
 • عدم ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل توسط ماموران مالیاتی قبل از درج هرگونه رویداد مالی در دفاتر
 • مفقود شدن یک یا چند برگ دفاتر قانونی
 • عدم ثبت یک یا چند رویداد مالی در دفتر
 • ثبت رویدادهای مالی در حاشیه دفاتر
 • ثبت رویدادهای مالی بین سطور
 • انجام هرگونه عملیاتی که موجب محو یا پاک شدن صورت‌های مالی شود
 • تاخیر در ثبت دفاتر روزنامه و کل به قصد سوءاستفاده
 • عدم رعایت تقدم ثبت
 • خالی ماندن صفحات سفید مابین رویدادهای مالی
 • بستانکاری حساب‌های بانکی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها
 • عدم ثبت رویدادهای مالی مربوط به شعبه یا شعب مودی
 • عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی دفاتر قانونی
 • امتناع از ارائه همه دفاتر بنگاه اقتصادی یا شرکت
 • عدم اصلاح اشتباهات غیر اختیاری در ثبت رویدادهای مالی
 • استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری برای ثبت رویدادهای مالی و عدم ثبت عملکرد در دفاتر قانونی
 • استفاده از یک دفتر برای چند سال متمادی برای ثبت رویدادهای مالی
 • ثبت غیرواقعی رویدادهای مالی که رخ نداده است

راه حل اصلی جلوگیری از رد شدن دفاتر قانونی

دو راه اصلی جلوگیری از رد شدن دفاتر قانونی عبارتند از:

 • برطرف‌کردن مغایرت و اصلاحات در اظهارنامه 3 ماهه مالیات بر ارزش افزوده با دفاتر قانونی: با قرارگیری اقلام غیر مشمول در کنار پارامتر‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده، می‌توان مغایرت بوجود آمده در اظهارنامه مالیاتی را ر فع کرد.
 • برطرف‌کردن رفع مغایرت و اصلاحات گزارش 3 ماهه خریدوفروش فصلی با اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و دفاتر قانونی

جریمه رد دفاتر قانونی

جریمه رد دفاتر قانونی شامل جریمه 20 درصدی مالیات دهنده خواهد بود. در صورت ارائه اما رد دفاتر توسط بازرسان این جریمه به میزان 10 درصد خواهد بود.

بخشودگی جرایم رد دفاتر

مطابق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم اگر به مدت 3 سال، کلیه مدارک و دفاتر قانونی مودی در موعد مقرر تحویل داد و قبول شده باشد و نیز بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی، مالیات خود را پرداخت کرده باشد، به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی، معادل 5% اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد او منظور خواهد شد که این جایزه از پرداخت مالیات معاف شد.

در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم نیز آمده است که اگر مودیان، متعهد به انجام تکالیف و پرداخت‌های قانونی خود بوده و به‌موقع اظهارنامه و کلیه دفاتر قانونی خود را تحویل داده باشند، از 80 درصد جرایم مقرر در ماده قانون 239 معاف خواهند بود؛ لذا باید برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره مالیات توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات با ترتیب پرداخت آن اقدام کنند

همچنین، اگر مودی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند مشمول معافیت 40 درصدی از جرایم مالیاتی خواهد بود.

نکات مهم رد دفاتر

در این بخش به توضیح نکات مهم رد دفاتر می‌پردازیم.

اگر اشتباه حسابی در ثبت عملیات رخ دهد موجب رد دفاتر خواهد بود؟

خیر. درصورتی‌که در عملیات مربوط به سال مالی، اشتباه حسابی رخ دهد و در همان سال نسبت به اصلاح آن اقدام شود، طبق تبصره ماده 10 آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی، با ارائه مستندات لازم، دفاتر ارائه شده معتبر است.

رد دفاتر چه تاثیری از نظر مالیات خواهد داشت؟

رد دفاتر از نظر مالیاتی شامل 3 مورد است:

 • اگر بنا به دلایلی نظیر عدم رعایت موازین و استانداردهای حسابداری، تحریر دفاتر قانونی مورد تایید ممیز مالیاتی نباشد؛ باید حساب حاشیه چیست؟ دلایل رد دفاتر به‌صورت مکتوب به مودی اعلام شده و ظرف مدت 30 روز به هیات مربوطه ارجاع شود. بدیهی است که تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر خواهد بود.
 • اگر دفاتر مورد قبول باشد اما دارای تخلفاتی مثل محو کردن، تراشیدن، پاک‌کردن و … مندرجات باشد مشمول جریمه است.
 • حداکثر جریمه رد دفاتر قانونی 10 درصد مالیات متعلقه بوده که این 10 درصد باید از 100 هزار ریال بیشتر باشد.

جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی چقدر است؟

جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی شامل جریمه 20درصدی مالیات متعلقه خواهد بود.

تاثیر دفتر معین در رد دفاتر چیست؟

دفتر معین برای ثبت حساب‌های دفتر کل به‌صورت جداگانه است که کاربرد اصلی آن، ثبت دقیق و جزئی اطلاعات دفتر کل است. ثبت دقیق اطلاعات در دفتر معین، موجب اطمینان از صحت مندرجات دفتر کل خواهد شد که در نتیجه از اعمال جرایم مالیاتی جلوگیری می‌کند.

اثر رد دفاتر چقدر است؟

اگر دفاتر ابرازی مودی از نظر نحوه نگهداری، تحریر یا تنظیم حساب‌ها، توسط بازرس یا سربازرس مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به دلایلی مثل عدم رعایت موازین مقررات آیین‌نامه تحریر، مردود اعلام شود. باید بازرس مالیاتی باید مراتب کتبی را با ذکر دلایل به مودی اعلام و پرونده را جهت رسیدگی به هیات مودی مربوطه ارجاع دهد.

تا 30 روز از تاریخ ابلاغ، مودی باید به آن هیات مراجعه و با ارائه توضیحات کتبی و مستندات لازم، ایرادات را رفع کند.

لازم به ذکر است که تشخیص مالیات‌بردرآمد بر اساس رسیدگی به دفاتر است. در غیر این صورت، بر اساس رأی هیات، تشخیص مالیات‌بردرآمد از طریق علی الراس انجام خواهد شد.

حداکثر جریمه موارد رد دفاتر قانونی طبق تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

 • تا ده درصد مالیات اگر ده درصد مزبور از یک‌صد هزار ریال بیشتر باشد
 • تا یک‌صد هزار ریال اگر ده درصد مالیات متعلق برابر یا کمتر از یک‌صد هزار ریال باشد
 • تا یک‌صد هزار ریال در صورت عدم شمول مالیات

نتیجه‌گیری

نگهداری، تنظیم و پلمپ دفاتر قانونی و زمان ارائه به اداره مالیات از اقدامات مهم شرکت‌ها پس از تأسیس است. اگر توسط بازرسان مالیاتی رد دفاتر قانونی بنا به دلایلی از جمله خارج کردن دفاتر از پلمپ، سفید گذاشتن صفحات، عدم درج رویدادهای مالی، بستانکاری حساب‌های بانکی و … انجام شود، موجب اعمال جریمه 20 درصدی از مالیات متعلقه خواهد شد.

در این مقاله سعی کردیم علاوه بر توضیح مفاهیم رد دفاتر قانونی، شما را با دلایلی که موجب رد دفاتر می‌شود آشنا کنیم و راهکارهای جلوگیری از رد دفاتر را معرفی کنیم تا به‌جای جریمه، پاداش خوش‌حسابی معادل 5% اصل مالیات دریافت کنید. در پایان اگر سؤالی دارید با ما در قسمت نظرات مطرح کنید.

حاشیه فروش چیست

حاشیه فروش

حاشیه فروش چیست ؟ این سوالی است که یک حسابدار زبده باید بتواند به آن پاسخ داده و اهمیت آن را بداند و به کار گیرد. حاشیه فروش مانند حاشیه سود یکی از ابزار تحلیل امور مالی است که البته بیشتر مدیران نسبت به آن اطلاعاتی ندارند و آن را به کار نمی گیرند. اگر مدیر یک شرکت یا دانشجوی حسابداری هستید و می خواهید بدانید حاشیه فروش چیست در ادامه با ما همراه باشید تا به این خواسته شما جامه عمل بپوشانیم.

حاشیه فروش چیست:

برای حاشیه فروش تعاریف و تفاسیر گوناگونی وجود دارد که کامل ترین آن را می توان به این صورت ارائه نمود: هنگامی که در ازای خدمات و یا کالایی را ارائه داده و هزینه متغیر تحویل را ازآن کسر می نمایید. آن چه باقی می ماند را حاشیه فروش می نامند و به گفته نایت این روش، روشی متفاوت برای نمایش سود و آگاهی از آن می باشد.

اگر هزینه های متغیر را در نظر بگیرید می توانید حاشیه فروش را به روش متفاوتی به دست آورید. حاشیه فروش نشان دهنده درآمد کل، درآمد بعد از هزینه های ثابت و سود را نشان می دهد. و برخی حاشیه فروش را به عنوان قسمتی از فروش می دانند که هزینه های ثابت را جبران می کند.

روش محاسبه حاشیه فروش:

اگر جنسی قیمتی معادل 24 دلار داشته باشد و هزینه متغیری معادل 4 دلار داشته باشد، حاشیه فروش آن برابر است با 20 دلار برای محاسبه حاشیه فروش ابتدا لازم است سود سنتی را گرفته و لیست هزینه های ثابت و متغیر را تشکیل دهید. ممکن است در این مرحله برخی از هزینه ها معلوم نباشند پس خیلی هم کار ساده ای نیست.

هزینه های ثابت شامل هزینه های تجاری بوده و مهم نیست که شما چقدر محصول یا خدمات ارائه می دهید برای مثال اجاره مسکن و حقوق اداری جزو این دسته هستند. اما هزینه های متغیر به هزینه هایی اطلاق می گردد که مانند کمیسیون فروش و مواد مستقیم با مقدار تولیدی شما فرق دارد. ممکن است ما فکر کنیم هزینه های ثابت است در صورتی که جزو هزینه های متغیر قرار گیرد برای مثال ممکن است نیروی فروش افزایش پیدا کند و به یک هزینه متغیر تبدیل گردد. محاسبه درست این متغیر ها مهم ترین نکته در محاسبه حاشیه فروش می باشد.

برای مطالعه مقاله حسابرسی داخلی چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

هزینه های ثابت و متغییر

هزینه های ثابت و متغییر

هزینه های ثابت شامل چه هزینه هایی هستند:

برخی از مخارج وجود دارند که وقتی تعداد کالا و یا خدمات را تغییر می دهیم دچار تغییر و تحول نمی گردند که این گونه مخارج را هزینه های ثابت می نامند. این هزینه ها معمولا از فعالیت تجاری جدا بوده و هیچ وقت از بین نمی روند بلکه همیشه باید پرداخت گردند. از جمله مخارج ثابت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. استهلاک: هنگامی که تجهیزات یک کارخانه یا شرکت مستهلک می گردند و لازم است شرکت از اول این موارد را تامین نماید.
 2. نرخ بهره: ناشی از نرخ بهره وام ها می باشد که بایستی آن را به صورت دوره ای پرداخت نمود.
 3. هزینه های ناشی از بیمه بر طبق قرارداد
 4. هزینه اجاره املاک
 5. مالیاتی که به املاک تعلق می گیرد.
 6. حقوق ثابت کارمندان و کارکنان و در کل پرسنل شرکت
 7. خدمات رفاهی مانند هزینه آب، گاز، برق و …

هزینه های متغیر شامل چه هزینه هایی هستند:

گروه دیگر از مخارج که در محاسبه حاشیه فروش مهم هستند را مخارج متغیر تشکیل می دهند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده و باید منجر به سود دهی شوند. از جمله می توان ساخت محصول و یا فروش خدمات و … اشاره نمود. مخارج متغیر معمولا تابعی از تعداد محصولاتی که به فروش می رسد و خدماتی که ارائه می شود، می باشد.

وقتی تولیدات بالا برود هزینه های متغیر نیز زیادتر می شوند و وقتی تولیدات کاهش یابد، هزینه های متغیر نیز کاهش می یابند. وقتی هزینه های متغیر خیلی زیاد شوند به این معنا است که شرکت توانایی کار با سود کم تر را دارد این در حالی است که مخارج ثابت نیازمند سود بسیار بالای شرکت می باشند. از جمله مخارج متغیر می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 1. مواد اولیه ای که در تولید کالا استفاده می شود.
 2. تدارکاتی که برای تولیدات مورد مصرف قرار می گیرد.
 3. هزینه های پرداختی به کارکنان که آن را با عنوان واحد کار می شناسیم.
 4. هزینه هایی که به طور ساعتی به کارکنان پرداخت می گردد که آن را با نام دستمزد قابل پرداخت می شناسیم.
 5. هزینه ای که برای فروش محصولات به فروشنده پرداخت می گرد که به آن کارمزد می گویند.
 6. هزینه های مربوط به ارسال و انتقال کالا برای مشتری که همان هزینه های حمل و نقل هستند.
 7. مقدار خدمات رفاهی مانند آب و برقی که برای تولید یک کالا مصرف می شوند.

روش استفاده شرکت ها از حاشیه فروش:

این مقوله به مدیران شرکت ها کمک می کند تا بهتر در برنامه مالی خود تصمیم گیری نمایند. برای مثال می تواند محصولات را کم و زیاد نمود و یا قیمت گذاری رو آن ها را عوض کرد. از مهم ترین و متداول ترین کاربردهای حاشیه فروش می توان به مقایسه محصولات اشاره نمود که به ما کمک می کند محصولات مختلف را با هم مقایسه نموده و برخی را حفظ و برخی را حذف نماییم.

اگر حاشیه فروش یک شرکت منفی باشد به این معنا است که ان شرکت باید آن کار را کنار بگذارد زیرا پول خود را از دست داده و مجبور است یا محصول را کنار بگذارد و یا قیمت محصولات را افزایش دهد. همچنین در صورتی حاشیه فروش مثبت باشد، پس این محصول ارزش دارد و می تواند منجر به سود دهی شود حتی اگر سود منفی باشد. چون حاشیه فروش مثبت کمک زیادی به سود و هزینه های ثابت خواهد نمود.

برای مطالعه مقاله نقش حسابدار در موفقیت کسب و کار می توانید از این لینک استفاده نمایید.

سود دهی

اهمیت حاشیه فروش در تجارت:

همان طور که گفتیم حاشیه فروش می تواند به تصمیم گیری مدیران کمک زیادی کند. که این مساله را در بالا بررسی کردیم و با تعیین حاشیه فروش که مثبت است یا منفی در تجارت نقش خود را ایفا می نماید. وقتی حاشیه روش محصولی منفی شود به این معنا است که ادامه دادن به ساخت و یا معامله با آن محصول برای شرکت به هیچ وجه عاقلانه نیست. این در حالی است که مفهوم حاشیه فروش برعکس این مورد می باشد.

خطاهای رایج در محاسبه حاشیه فروش:

ممکن است عده بسیاری در هنگام محاسبه فروش دچار اشتباه شوند. منشا اشتباهات در محاسبه حاشیه فروش عدم شناخت هزینه های متغیر و هزینه ثابت و جا به جا کردن آن ها به جای هم است. به اعتقاد نایت برخی از متغیر های وجود دارند که آن ها را شبه متغیر می نامند، برای مثال محصولی که اضافه می کنید تا مدتی برای شما کار کند می تواند بین این دو دسته قرار بگیرد. این دستگاه چون تولید بالاتری دارد یک هزینه اضافه در نظر گرفته شده و متغیر است و چون خریداری شده است یک هزینه ثابت می باشد.

نکته دیگر این است که هزینه های مربوط به تحلیل و توسعه را ثابت در نظر می گیرند در صورتی که این هزینه ها هزینه های مستقیم می باشند. در کل می توان گفت مهم ترین و بارز ترین علل اختلاف در حاشیه فروش جا­به­جایی هزینه های ثابت و متغیر است. منابع سود نقدی اکثرا حاشیه فروش بسیار کمی دارند زیرا هم هزینه های ثابت را تحت تاثیر قرار نمی دهند و در عین حال ممکن است هزینه های متغیر بسیار بالایی داشته باشند.

سخن نهایی:

در این مقاله تلاش کردیم شما را به طور کامل با حاشیه فروش آشنا سازیم. در کل حاشیه فروش می تواند در تصمیمات مدیریتی شرکت تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و منجر به سود دهی شرکت شود. فرمول حاشیه فروش گرچه بسیار ساده است اما محاسبه آن کار چندان ساده ای نیست زیرا ملزم شناخت انواع متغیرها و دسته بندی آن ها می باشد.

شخصی که این کار را انجام می دد یا باید دارای اطلاعات کافی حسابداری باشد و یا بهتر است آن را به یک حسابدار و یا کارشناس مالیاتی سپرد تا این کار را برای او انجام دهد. انجام دقیق این مهم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید با ساده انگاری و بی توجهی منجر به تصمیمات نادرست و در نهایت زیان برای مدیران گردد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله گزارش های مورد نیاز مدیران را به شما پیشنهاد می کنیم.

دیتا فلو چیست ؟ دیتافلو و تائیدیه مدارک در کشورهای عربی DataFlow

دیتا فلو چیست ؟ این سوالیست که بسیاری از افراد که در حال اقدام برای مهاجرت به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند با آن مواجه خواهند شد.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بدلیل شرایط حقوقی مناسب، نزدیکی به ایران، عدم نیاز به مدرک زبان و شرایط آسان برای مهاجرت همواره مورد توجه نیروی کار در حوزه پزشکی است.

گرفتن تائیدیه مدارک تحصیلی و کاری برای متقاضیان کار در کشورهای عربی الزامی است. پروسه معادل سازی مدرک تحصیلی و کاری در کشورهای عربی از طریق دیتافلو DataFlow انجام میشود.

 • دیتا فلو چیست ؟
 • دیتا فلو شامل چه مواردی است؟
 • هزینه دیتا فلو در کشورهای عربی چقدر است؟

دیتا فلو چیست؟

دیتا فلو چیست ؟

بسیاری از افرادی که متقاضی کار در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند باید قبل از اقدام برای درخواست پیشنهاد کاری دیتافلو را انجام دهند. شرایط دیتافلو بسته به کشور هدف و رشته کاری متفاوت است.

همچنین متقاضیان باید با توجه به رشته تحصیلی هزینه دیتافو را نیز پرداخت کنند که این هزینه نیز بر اساس کشور و رشته کاری فرد مشخص می شود.

با توجه به اهمیت دیتافلو برای مهاجرت به کشورهای عربی اگر افراد این مرحله را به درستی انجام ندهند برای جبران آن، متحمل هزینه های جانبی شده و از نظر زمانی نیز روال مهاجرت آنان به تاخیر خواهد افتاد.

لذا در این مطلب اطلاعات مفیدی پیرامون پرسش دیتا فلو چیست ارائه می شود تا افراد با اگاهی کافی برای مهاجرت به کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام کنند.

دیتافلو شامل چه مواردی است؟

همانطور که ذکر شد دیتافلو تائیده سوابق کاری حساب حاشیه چیست؟ و تحصیلی فرد است. به صورت کلی برای دیتافلو موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 • مدرک تحصیلی
 • گواهی عدم سو پیشینه یا good standing
 • سوابق کاری

سوابق کاری یکی از مهمترین مواردی است که برای دیتافلو اهمیت دارد. با توجه به حرفه متقاضی سابقه کار مورد نیاز برای تائیده گرفتن مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر داروسازی که متقاضی کار در کشور قطر است باید حداقل سه سال سابقه کاری داشته باشد. سابقه کاری مورد نیاز برای هر حرفه متفاوت است و افراد باید سقف تجربه کاری مورد قبول را داشته باشند.

باید تاکید کرد که افراد متقاضی پذیرش می بایست در آزمون پرومتریک رشته مربوط به خود نیز نمره قبولی را کسب کنند.

گواهی سلامت فرد یا عدم سو پیشینه good standing

یکی از مدارکی که افراد باید برای کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه دهند، گواهی گوداستندینگ (عدم سو پیشینه انگلیسی) است.

برای گرفتن گواهی عدم سوپیشینه یا good standing افراد باید مدارک زیر را به سازمان نظام پزشکی شهر خود ارائه دهند:

 • پر کردن فرم لاتین (نام و نام‌خانوادگی طبق املای پاسپورت)
 • درخواست کتبی فرد با ذکر نام و نام‌خانوادگی و شماره نظام پزشکی
 • گواهی نظام پزشکی شهرستان مربوطه به سازمان نظام پزشکی مرکزی مبنی بر عدم سوء پیشینه انتظامی و عدم بدهی حق عضویت سالانه متقاضی (درصورتیکه نامبرده از شهرستان اقدام کرده باشد)
 • ارائه تصویر پروانه مطب در صورت داشتن پروانه معتبر برابر اصل شده
 • واریز هزینه لازم برای صدور گواهی عدم سو پیشینه
 • ارائه تصویر کارت نظام با تاریخ معتبر

دیتا فلو چیست؟

ترجمه مدارک تحصیلی و گواهی سابقه کاری

همانطور که ذکر شد متقاضیان کار در کشورهای خلیج فارس باید مدارک تحصیلی و کاری خود را برای تائید ارسال کنند. این مدارک باید توسط دفاتر ترجمه رسمی انجام شود.

قبل از ترجمه باید مدارک تحصیلی فرد به تائید وزارت بهداشت رسیده باشد. افراد برای تائیده مدرک در ایران باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنند:

 • گرفتن مدرک از دانشگاه که شامل مدرک ریز نمرات و تسویه حساب می باشد.
 • گرفتن تائیده مدرک از وزارت بهداشت
 • ترجمه مدرک
 • گرفتن تائیده مدارک از دادگستری یا وزارت امور خارجه

روند دیتا فلو دبی در حال جریان تیم ایران مهاجر:

دیتافلو

نمونه پذیرش افرادی که انجام کارهای دیتا فلو خود را به مجموعه ایران مهاجر سپرده اند:

دیتا فلو ایران مهاجر

نمونه دیتافلو انجام شده توسط مجموعه ایران مهاجر:

نمونه دیتافلو

هزینه دیتافلو در کشورهای عربی

گروه کاری پزشکی و پیراپزشکی برای گرفتن دیتافلو باید در زمان ثبت نام هزینه لازم را پرداخت کنند. هزینه دیتافلو برای رشته های مختلف متفاوت است و در صورتی که تعداد مدارک مورد نیاز برای بارگزاری بیشتر از حد مجاز شود متقاضی باید هزینه اضافی پرداخت کند.

معمولا برای گواهی مدرک تحصیلی سقف مجاز دو مدرک یا دو مقطع در نظر گرفته می شود و اگر فرد بیشتر از این تعداد مدرک تحصیلی مرتبط داشته باشد باید هزینه جداگانه پرداخت کند.

معمولا برای سوابق کاری نیز حد مجاز معمولا سه مرکز مختلف کاری می باشد. در صورتی که فرد در بیش از سه مرکز کار کرده باشد باید برای گرفتن تائیده مبلغ بیشتری پرداخت کند.

به عنوان مثال برای دندانپزشک با توجه به شرایط ذکر شده در کشور قطر باید هزینه ۱۱۰۰ ریال قطر پرداخت کند. اگر این فرد گواهی اضافه در زمینه جراحی ارائه دهد باید ۳۰۰ ریال قطر اضافه تر از مبلغ ذکر شده پرداخت کند.

در حالت کلی مبالغ اضافی دیتافلو برای کشور قطر بر اساس مدارک به شرح زیر است:

Additional Documents ۱) Per education qualification ۴۰۰ QAR
۲) Per Good Standing Certificate ۳۰۰ QAR
۳) Per Surgical log book ۳۰۰ QAR
۴) Per Professional license ۱۸۰ QAR
۵) Per Employment certificate, Also applicable if applicant has more than THREE employers ۳۰۰ QAR

مدارک لازم برای دیتا فلو چیست ؟

همانطور که ذکر شد افراد برای دیتافلو باید مدارک تحصیلی گواهی سلامت گواهی آزمون سوابق کاری ارائه دهند. علاوه بر این مدارک تصویر گذرنامه به همراه تاریخ دقیق شروع و پایان مقطع تحصیلی و همچنین تاریخ دقیق شروع به کار نیز باید به درستی وارد شود.

برای جلوگیری از درخواست مجدد یا ویراش حتما از تصویر مدارک با کیفیت بالا تهیه شود. به صورت کلی افراد باید مدارک زیر را برای دیتافلو آماده داشته باشند:

 • گواهی مدرک تحصیلی
 • گواهی سابقه کاری
 • تاریخ شروع و پایان تحصیل
 • تاریخ شروع و پایان کار در مراکز مربوطه
 • تصویر گذرنامه
 • گواهی عدم سوپیشینه یا گود استندینگ good standing

با توجه به حساسیت مراحل گرفتن دیتافلو پیشنهاد می کنیم این کار را از طریق افراد و مراکز با تجربه انجام دهید تا در سریع ترین زمان و با کمترین هزینه تائیدیه مدارک خود را دریافت کنید.

در این مقاله به طور کامل به موضوع دیتا فلو چیست پرداختیم. در صورت داشتن سوالات بیشتر در این مورد می توانید با شماره های زیر در تماس باشید تا مشاوران ما شما را راهنمایی نمایند.

ماشین حساب حسابداری و نحوه استفاده از آن

همانطور که میدانید ماشین حساب ها انواع مختلفی از قبیل حسابداری، مهندسی، گراف ، ساده و…. دارند و هرکس بسته به نیاز خود نوعی از آن را انتخاب میکند. ماشین حساب حسابداری اصلی ترین ابزار یک حسابدار است.

اما متاسفانه در هیچ دانشگاه یا مرکز آموزشی نحوه استفاده از ماشین حساب حسابداری و کاربرد کلیدهای مختلف آن آموزش داده نمی شود .بسیاری از حسابداران از اکثر امکانات ماشین حساب خود اطلاعی ندارند.

ما در این مقاله تلاش می کنیم تا تمامی اجزا یک ماشین حساب حسابداری را به شما معرفی کنیم و نحوه ی استفاده از آن را به شما آموزش دهیم.

۱-کلید C:

C مخفف کلمه ی CLEAR می باشد و از این دکمه برای پاک کردن عملیات جاری استفاده می شود.همچنین این کلید برای روشن کردن ماشین حساب نیز استفاده می شود.

۲- کلید CE:

CE یا CLEAR ENTRY دکمه ای است که در هر مرحله از عملیات برای پاک کردن آخرین عدد روی صفحه ماشین حساب استفاده می شود.

۳- کلید CA:

CA به معنی CLEAR ALL است .این دکمه تمامی محاسبات از جمله محاسبات قبلی وارد شده در حافظه موقت ماشین حساب را پاک می کند. توجه داشته باشید که برای انجام محاسبات جدید حتما باید از این دکمه استفاده شود و نباید اشتباها از دکمه C استفاده گردد زیرا این دکمه فقط اخرین عدد وارد شده را پاک خواهد کرد.

۴- کلید BACK SPACE :

این کلید معمولا با یک فلش به سمت عقب نمایش داده می شود و عملکردی کاملا مشابه کلید BACK SPACE کامپیوتر دارد .یعنی یک کاراکتر به عقب بر میگردد.

۵- کلید GT:

این دکمه که مخفف کلمه Grand Total میباشد جمع تمام محاسبات قبلی انجام شده با ماشین حساب را نشان میدهد. برای استفاده از این امکان ابتدا با استفاده از دکمه AC محاسبات قبلی را از حافظه کوتاه ماشین حساب پاک میکنیم و محاسبات مورد نظر را وارد میکنیم.برای مثال میخواهیم جمع مبلغ فاکتوری را محاسبه کنیم، فاکتور شامل محاسبات زیر است:

این محاسبات رو پشت سر هم انجام میدهیم و بین آنها هیچ دکمه ای را فشار نمیدهیم. پس از پایان محاسبات دکمه GT را فشار داده و جمع نتایج محاسبات قبلی را مشاهده میکنیم. در این مثال بعد از دکمه GT عدد ۲۴ نمایش داده خواهد شد.

۶- کلید TAX+ و TAX-:

این کلید برای افزودن یا کم کردن مالیات به مبلغ پایانی فاکتور استفاده خواهد شد. برای استفاده از این کلید، پس از محاسبه فاکتور نهایی با فشردن این دکمه ها به صورت اتومات مبلغ مالیات از مبلغ نهایی فاکتور کم شده و یا به مبلغ نهایی اضافه میشود. لازم به ذکر است که مبلغ مالیات به صورت درصد در حافظه ماشین حساب قابل ذخیره سازی است.

۷- کلید SET:

برای ذخیره کردن میزان مالیات از دکمه SET استفاده میکنیم به این صورت که نرخ مالیات را وارد میکنیم مثلا برای ۹ درصد مالیات عدد ۹را وارد کرده و کلید TAX- و یا TAX+ را بسته به اینکه میخواهیم مالیات را کم یا اضافه کنیم، میفشاریم. اگر نیاز به تغییر نرخ داشتیم نیز همین مراحل را طی میکنیم. و البته باید توجه داشته باشیم که فقط یک نرخ برای مالیات میتوانیم ذخیره نماییم.

۸- کلید MU:

MU یا MARK UP در واقع این کلید وظیفه ی محاسبه ی حاشیه سود چند درصدی را بر عهده دارد. به طور مثال میخواهیم به عدد ۱۰۰ بیست درصد از خودش را اضافه کنیم در این صورت پس از وارد کردن عدد ۱۰۰، دکمه MU و سپس عدد ۲۰ را وارد کرده و عدد حاصل همان ۱۲۰ خواهد بود.

کاربرد دیگر این کلید برای زمانی است که می خواهیم بدانیم چه عددی است که پس از کسر ۵درصد از آن عدد ۱۰۰ حاصل میشود. برای محاسبه این مورد باید اول دکمه MU سپس عدد ۵ سپس دکمه تقسیم و سپس عدد ۱۰۰ را وارد کنیم و جواب حاصل خواهد شد. برای تست کردن درستی جواب، از عدد بدست آمده ۵٪ کم کرده و به عدد ۱۰۰ خواهیم رسید.

۹-کلید M ، +M – و MRC:

این سه کلید MEMORYو حافظه ی ماشین حساب را تشکیل می دهند. یه این صورت که M + اعداد را جمع ودرحافظه داخلی ذخیره میکند و M – عددی را از حافظه داخلی کسر میکند . در واقع این کلید ها و حافظه مکمل برای جمع یا تفریق چندین عبارت به کار میروند. مثلا میخواهیم دو عبارت را با هم جمع و سومی را از مجموع آنها کسر نماییم. برای اینکار پس از محاسبه دو عبارت اول دکمه M+ و پس از عبارت سوم دکمه M- را وارد میکنیم و در پایان با زدن کلید MRC نتیجه را مشاهده میکنیم.

۱۰-کلید correct:

ممکن است برای شما هم پیش آمده است که پس از محاسبات فراوان و وارد کردن متوالی اعداد در ماشین حساب، یکی از اعداد را اشتباهی وارد کنید و فکر کنید که باید از ابتدا همه محاسبات را انجام دهید در حالی که کلید correct در اینجا به کمک شما خواهد آمد. برای تصحیح عدد اشتباه وارد شده، ابتدا کلید correct را فشرده و سپس دکمه CE را میفشاریم تا عدد قبلی حذف شود و عدد صحیح را وارد میکنیم و پس از پایان دوباره کلید correct را میفشاریم.

۱۱- کلید IC:

این کید که مخفف کلمه ITEM COUNT می باشد وظیفه ی شمارش تعداد اعداد وارد شده را دارد و به ما میگوید که برای محاسبه ی عدد نهایی چند عدد وارد شده است.کاربرد این دکمه برای گرفتن میانگین اعداد بسیار مهم است به این شکل که پس از انجام کلیه جمع ها دکمه تقسیم را زده و بعد IC را میزنیم و عدد حاصل میانگین اعداد وارد شده می باشد.

۱۲-کلیدهای کشویی :

کلیدهایی که در بالاترین قسمت و دقیقا پایین صفحه نمایش ماشین حساب قرارگرفته اند و از نظر ظاهری با بقیه کلیدها تفاوت دارند.

الف) کلید رند کننده:

یکی از این کلیدها که تنها دارای ۳ حالت میباشد . یک فلش رو به بالا یک فلش رو به پایین در طرفین و عدد ۵ در وسط مشخص شده است.سمت فلش رو به بالا برای رند کردن اعداد اعشاری به بالا ، و سمت فلش رو به پایین برای رند کردن اعداد به پایین می باشد بخش وسط و عدد ۵ براساس این که مقادیر کمتر از ۵ به پایین و مقادیر بیشتر از ۵ به بالا رند شوند تنظیمات ماشین حساب را تغییر می دهند.

ب) کلید اعشاری:

این کلید که به این شکل F230A مشخص شده است تعیین کننده تعداد اعشار ارقام می باشد. به این صورت که حالت F اعداد را تا آخرین رقم اعشار نمایش می دهد. کلید۲ تا دو رقم اعشار، کلید ۳ تا سه رقم اعشار و کلید صفرارقام را بدون اعشار نمایش می دهد.کلید A به صورت پیش فرض تمام اعداد را با دو رقم اعشار در نظر میگیرد.

روبیکا چیست؟ + از تخلفات محرز تا باطل شدن مجوز صوت و تصویر Rubika

روبیکا چیست؟ + از تخلفات محرز تا باطل شدن مجوز صوت و تصویر Rubika

اپلیکیشن روبیکا که با تبلیغات فراوان شناخته شد، بار دیگر از موضوعات پربحث فضای مجازی شده است؛ تخلفات این نرم افزار در کارگروه ویژه و تخصصی پلیس فتا مطرح شده است و طبق اعلام معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا مجوز صوت و تصویر «روبیکا» به‌علت تخلفات گسترده باطل شده است.

به گزارش ایمنا، حواشی موجود برای اپلیکیشن روبیکا دوباره افزایش یافته است و اعتراض کاربران به صفحات جعلی موجود در آن باعث اظهار نظرهایی شده است.

اپلیکیشن روبیکا چیست؟

نرم افزار روبیکا اپلیکیشنی جامع (سوپر اپ) برای دسترسی به مجموعه‌ای از اطلاعات تنها در یک محیط جامع برای کاربران دستگاه‌های هوشمند است، مشاهده کلیپ‌ها، پخش موزیک و پرداخت‌های الکترونیک از قابلیت‌های روبیکا است. به طور کلی اعلام شد روبیکا یک نرم افزار همه کاره است که بسیاری از خدمات اپلیکیشن‌های مختلف را به صورت یکجا سعی کرده است فراهم آورده و در اختیار کاربر قرار دهد و بسیاری از کاربردهای اپلیکیشن‌های مختلف را در خود جای دهد. یکی از نقاط قوت این اپلیکیشن سادگی و روان بودن آن است.

روبیکا به دلیل تبلیغات فراوان در رسانه ملی به طور گسترده در میان مردم شناخته شد.

روبینو چیست؟

روبینو یک اپلیکیشن شبیه ساز نرم افزار اینستاگرام در فضای مجازی است که توسط تیم روبیکا طراحی شده و وارد بازار شده است.

روبیکا چیست؟ + از تخلفات محرز تا باطل شدن مجوز صوت و تصویر Rubika

امکانات و ویژگی‌های روبیکا

امکانات بسیاری برای روبیکا اعلام شد از جمله:

 • امکان دسترسی به مجموعه فیلم و سریال‌های روز دنیا
 • امکان دسترسی به شبکه‌های تلویزیون دیجیتال
 • امکان دسترسی به آرشیو موزیک و ایجاد لیست پخش دلخواه
 • برخورداری از شبکه اجتماعی داخلی
 • دارای برنامه پیام رسانی داخلی
 • امکان دسترسی به آرشیوهای مختلف آموزش الکترونیکی با شرکت در کلاس‌های آنلاین
 • ایجاد ارتباط با برنامه‌های مختلف تلویزیونی و توانایی ارسال پیام به این برنامه‌ها
 • امکان ایجاد کیف پول
 • امکان خرید شارژ تلفن همراه
 • پرداخت قبوض مختلف
 • امکان خرید با استفاده از درگاه پرداخت درون برنامه‌ای
 • مدیریت مالی و حساب‌های شخصی
 • دسترسی به آرشیو برنامه‌های تلویزیونی و امکان توقف، برگشت به عقب و یا پخش مجدد برنامه‌ها
 • دسترسی به آرشیو برنامه‌های ورزشی مختلف و زنده
 • دسترسی به آرشیو برنامه‌های مربوط به سلامت
 • بدون نیاز به استفاده از حجم اینترنت برای مشترکین همراه اول و ایرانسل
 • محیط کاربری ساده و روان
 • پشتیبانی کامل از زبان فارسی

معایب روبیکا

از جمله اشکالات بزرگی که در ابتدای معرفی اپلیکیشن روبیکا گفته شد، مشخص نبودن فرد یا شرکتی است که به صورت واقعی، پشتیبان آن محسوب می‌شود. در سایت رسمی این شرکت نام شرکت فناوران نوین هوشمند پارسی ذکر شده است ولی نام و نشان خاص دیگر اعلام نشد. البته بحث ارسال پیامک‌های این اپلیکیشن از سر شماره اختصاصی ایرانسل نیز در این باره مطرح شد.

شبهه دیگری در رابطه با امنیت این برنامه نیز اعلام شد: بسیاری از افراد معتقدند این اپلیکیشن به دلیل استفاده از بخشی از کدهای تلگرام در میان کدهای خودش، ممکن است در حقیقت در پشت پرده اقدام به در خطر قرار دادن اطلاعات تلگرام افراد کرده باشد. این موضوع به حدی حساس شد که وزیر ارتباطات آن زمان شخصاً واکنش نشان داد و پیگیری این مساله را در دستور کار قرار داد.

این مساله سبب شد تا مدیران اپلیکیشن روبیکا به این شبهات پاسخ داده و به نوعی به امن بودن اپلیکیشن خود، تاکید کنند.

پاسخی که روبیکا به این شبهات داد، این چنین بود: «استفاده از کدهای اوپن سورس مرسوم هست، تلگرام اوپن سورس هست و ما در روبیکا بخشی از کد تلگرام را برای مدیریت بهتر صفحه‌های برنامه استفاده کردیم (BaseFragment) تا روبیکا هم مثل تلگرام در گوشی‌های قدیمی روان اجرا بشه و به دلیل کمبود وقت فرصت حذف قسمت‌های اضافی کد تلگرام که نیازی نبود رو نداشتیم که در ورژن بعدی حذف خواهند شد.

از لحاظ فنی هم هیچ اپی امکان دسترسی به هیچ قسمت از تلگرام شما رو نداره و تنها در صورتی که دسترسی به حافظه داشته باشه، به فایل‌های دانلود شده ی تلگرام میتونه دسترسی داشته باشه.

روبیکا هم در هنگام نصب هیچ دسترسی حساسی از شما نمیخواد و تنها دسترسی به حافظه گوشی رو برای آپلود عکس پروفایل و اون هم در هنگام اجرا درخواست میکنه و در صورتی که اجازه دسترسی ندهید روبیکا امکان دسترسی به حافظه‌ی شما هم ندارد.

پس اینکه قسمتی از کد تلگرام در برنامه استفاده بشه هیچ ارتباطی به جاسوسی از تلگرام ندارد.»

روبیکا چیست؟ + از تخلفات محرز تا باطل شدن مجوز صوت و تصویر Rubika

ماجرای ساخت صفحات جعلی در روبیکا

مدت پیش بعضی از بازیکنان باشگاه پرسپولیس در صفحه اینستاگرام خود اعلام کردند در روبیکا، صفحه‌ای جعلی و بدون اطلاع آنها برایشان ایجاد شده که حتی تیک آبی (احراز هویت) هم دارد.

روبیکا در صفحه توئیتر خود در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد: «پیرو مطالب منتشرشده در خصوص صفحات رسمی منتسب به بازیکنان باشگاه پرسپولیس در روبینو، ایجاد این صفحات در دی ماه ۹۹ در حاشیه برگزاری دربی ۹۴ استقلال و پرسپولیس، با هماهنگی کامل باشگاه و بازیکنان و در چارچوب کمپین مربوطه صورت گرفته است. در زمان برگزاری این کمپین، مصاحبه‌هایی نیز از بازیکنان استقلال و پرسپولیس در خصوص این صفحات در فضای مجازی منتشر شد. روبیکا ضمن احترام به این دو باشگاه بزرگ و بازیکنان محترم آنها اعلام می‌دارد، بازیکنان می‌توانند در صورت عدم دسترسی به صفحات یا تمایل به حذف آنها با پشتیبانی روبیکا تماس حاصل کنند.»

در ادامه برخی از کاربران توئیتر به ویژه افرادی با فالوور بیشتر اعلام کردند صفحاتی با نام آن‌ها در روبیکا ایجاد شده است و از مطالب مختلفی که این افراد در فضای مجازی منتشر کردند در روبیکا استفاده شده است.

سپس امکان مشاهده اکانت روبیکا که تا چند روز پیش از طریق نشانی rubika.ir/YourUsername ممکن بود، از کار افتاد.

اطلاعیه روبیکا در خصوص مشابهت نام کاربری در صفحات روبینو

روبیکا اعلام کرد: «در روبینو همانند تمام شبکه‌های اجتماعی امکان ثبت شناسه کاربری از ۵ تا ۳۰ کاراکتر برای تمام کاربران فراهم است. تنها محدودیت برای ایجاد حساب کاربری، این است که نام کاربری موردنظر قبلاً توسط کاربر دیگری رزرو نشده باشد. در تمامی شبکه‌های اجتماعی، بی‌شمار پیج و کانال‌، مشابه با عنوان یا شناسه افراد، توسط کاربران ایجاد می‌شود که این امر در پلتفرم روبیکا با بیش از ۴۷ میلیون کاربر یکتای رجیستر شده، وجود ۷.۶ میلیون کانال در پیام‌رسان روبیکس و ثبت بیش از ۹ میلیون صفحه در شبکه اجتماعی روبینو توسط کاربران اجتناب‌ناپذیر است.

ضمن احترام به عزیزانی که تاکنون مفتخر به میزبانی ایشان در پلتفرم روبیکا نبوده‌ایم و ایشان منتقد ایجاد کانال توسط سایر کاربران به نامشان در روبیکس و روبینو هستند به اطلاع می‌رساند سلب شناسه کاربری بدون کسب اجازه از مالک کانال یا صفحه امکان‌پذیر نیست، لذا روبیکا از تمامی صاحب‌نظران این حوزه که راهکاری جهت بهبود فرآیند ثبت کانال و صفحات دارند دعوت به‌عمل می‌آورد پیشنهادات خود را به ایمیل [email protected] ارسال کنند.»

مجوز صوت و تصویر روبیکا باطل شد

در ادامه اعتراضات کاربران به صفحات جعلی در روبیکا، علی سعد، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) در توئیتر نوشت: از بهمن ماه ۹۹ پیگیری پرونده تضییع حقوق کاربران در روبیکا را شروع کردیم و با طیف وسیعی از تخلفات روبرو شده‌ایم. تخلفات ترافیکی و درآمدهای غیرقانونی، فعالیت بدون مجوز، نقض قوانین رقابت، گزارش‌های اخیر مبنی بر استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی کاربران و… ضرورت اصلاح را بیش از پیش روشن می‌کند.

روبیکا چیست؟ + از تخلفات محرز تا باطل شدن مجوز صوت و تصویر Rubika

ساترا با ابطال مجوز سرویس صورت و تصویر سوپر اپلیکیشن روبیکا و منع پخش تبلیغات بازرگانی آن در رسانه ملی، اقدامات اولیه را به انجام رساند. در مورد تخلفات ترافیکی با نامه‌نگاری با وزارت ارتباطات و طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده احقاق حقوق کاربران را پیگیری کرد که منجر به حذف محاسبه غیرقانونی پهنای باند در آن شد. اما متأسفانه به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها همچنان شاهد تداوم فعالیت‌های متخلفانه این پلتفرم هستیم.

علی‌رغم این‌که ساترا «اولین و تنها» نهاد اقدام‌کننده علیه تخلفات روبیکا بود ولی خودش را به حمایت تمام‌قد از «سرویس داخلی قانونمند» متعهد می‌داند؛ روشن است حمایت از پلتفرم داخلی به معنای فعالیت در شرایط برابر و در چارچوب مقررات کشور است که در مورد روبیکا این مساله نقض شده. ساترا پیگیری تخلفات روبیکا را تا اصلاح نهایی و فعالیت قانونمند ادامه خواهد داد.

روبیکا چیست؟ + از تخلفات محرز تا باطل شدن مجوز صوت و تصویر Rubika

پلیس فتا و روبیکا

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیز از ورود پلیس فتا به این موضوع و استخراج ادله دیجیتال و پیگیری تخلفات در دستور کارگروه ویژه خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی در این خصوص اظهار کرد: مستند بر رصدهای صورت گرفته و گزارشات متعدد مردمی به پلیس فتا از سوی کاربران عادی و تعداد زیادی از چهره‌های مطرح شده هنری و ورزشی مبنی بر «استفاده غیر مجاز از اطلاعات شخصی کاربران و ایجاد حساب کاربری بدون اطلاع و اجازه افراد» کلیه موارد و تخلفات مربوطه هم اکنون در کارگروه ویژه و تخصصی پلیس فتا مطرح شده است؛ در این رابطه، ضمن استخراج ادله دیجیتال مرتبط با تخلفات صورت گرفته مراتب در حال پیگیری است و نتیجه اقدامات متعاقباً اعلام خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا