استراتژی گزینه های باینری

سطوح روند

این موضوع یک قدم بلند برای پذیرش بیت کوین بود.

سطح حمایتی و مقاومتی طلا کجاست؟

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت ۱۲۵۰ دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود بهای طلا با افت بیشتری روبرو می شود.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، تحلیل تکنیکال موسسه سی ام سی مارکتز نشان می دهد که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت ۱۲۵۰ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد تا ۱۲۲۰ دلار کاهش خواهد یافت .

میانگین قیمت جهانی طلا در ۲۰۰ روز گذشته ۱۲۵۰ دلار بوده است و اگر این سطح حمایتی شکسته شود قیمت طلا با افت بیشتری روبرو خواهد شد .

بر اساس این گزارش سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در شرایط کنونی ۱۲۶۰ دلار است و اگر این سطخ شکسته شود قیمت این فلز زرد با رشد بیشتری مواجه می شود .

آدام باتن تحلیلگر ارشد اقتصادی نیز تاکید کرد: اگر سطح مقاومتی ۱۲۶۵ دلاری شکسته شود قیمت طلا در کوتاه مدت تا ۱۲۹۰ دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت .

تحلیلگران موسسه سرمایه گذاری آی جی نیز تاکید کردند که قیمت طلا در شرایط کنونی بالاتر از سطح ۱۲۴۰ دلاری تثبیت خواهد شد. اگر طلا بتواند سطح مقاومتی ۱۲۶۴ دلاری را بشکند به زودی تا ۱۲۸۰ و سپس ۱۳۰۰ دلار افزایش خواهد یافت .

به نظر می رسد تنش های سیاسی مربوط به برکناری جیمز کومی رئیس اف بی آی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت طلا خواهد داشت. روند تحولات ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزهای معتبر بین المللی نیز می تواند بر قیمت طلا موثر باشد .

آدام باتون تحلیلگر ارشد موسسه فارکس لایو تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در روزهای آینده با کاهش تنش های سیاسی با افت نسبی روبرو شود .

این تحلیل گر تصریح کرد: پس از تشدید تنش های سیاسی در کاخ سفید طی هفته گذشته و رسیدن قیمت طلا به ۱۲۶۵ دلار در هر اونس، اقدام وزارت دادگستری آمریکا در انتصاب دادستان ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا موجب برقراری ثبات نسبی در بازارهای بین المللی به خصوص بازار طلا شده است. این مساله می تواند موجب کاهش تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طلا و سایر فلزات گرانبها شود .

وی پیش بینی کرد: با انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا و اروپا و افزایش ارزش دلار این احتمال هست که قیمت طلا طی روزهای آینده به سطح ۱۲۴۰ دلار در هر اونس بازگردد .

تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه یافتگی در نواحی روستایی بخش تیکمه‌داش با استفاده از مدل موریس

برخورداری از خدمات مختلف زیربنایی و تسهیلات اجتماعی و اقتصادی، از اساسی سطوح روند ترین شاخص‌های توسعه در هر واحد برنامه ریزی بویژه مناطق روستائی می باشد. برای موفقیت در برنامه ریزی و رسیدن به توسعه اولین گام، بررسی و شناخت واقعی از سطح برخورداری، توانمندی ها، محدودیت ها و عدم تعادل های منطقه ای می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و ‌تحلیلی بوده‌ و هدف از انجام آن سنجش سطح توسعه یافتگی نقاط روستایی بخش تیکمه داش و رتبه بندی آنها از نظر میزان برخورداری از امکانات و تسهیلات مختلف می باشد، جامعه‌ آماری تحقیق‌، شامل 4 دهستان اوجان شرقی، سهندآباد، عباس شرقی و غربی بوده و برای‌ جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌ شده است. برای تجزیه‌ و تحلیل ‌داده‌های‌ پژوهش و تعیین سطح توسعه یافتگی ، 27 متغیر در شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطح دهستان اتنخاب و به منظور تحلیل نابرابرهای توسعه ی روستایی، از روش ضریب تغییرات(C.V.) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سطوح برخورداری دهستان های بخش با یکدیگر متفاوت بوده و با توجه به ضریب کلی برخورداری، برخوردارترین دهستان (اوجان شرقی) نسبت به محرومترین دهستان (عباس شرقی) حدود 34/1 برابر برخوردار می باشد. تفاوت سطوح برخورداری در زمینه های کالبدی و اجتماعی بیشتر از زمینه اقتصادی است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که نقاط روستایی این بخش هنوز برای دستیابی به توسعه ی متوازن، یکپارچه و پایدار راه طولانی در پیش رو دارد.

کلیدواژه‌ها

 • توسعه
 • توسعه ی اقتصادی
 • توسعه ی اجتماعی توسعه ی کالبدی
 • توسعه یافتگی.C.V

20.1001.1.22286462.1399.11.1.5.9

عنوان مقاله [English]

Analysis of the trend of changes in levels سطوح روند of development in rural areas of Tikmedash district using Morris model

نویسنده [English]

 • kuomars khodapanah

Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

Having different infrastructure services and social and economic facilities is one of the most important development indicators in each planning unit especially in rural areas. To succeed in planning and achieving development, the first step is to examine the real level of regional capability, limitations, and imbalances. The present research is descriptive and analytical. The aim of this study was to measure the level of development of rural areas of Timal Dashe sector and their ranking in terms of the level of facilities and facilities. The statistical population of the study consisted of 4 Ojun districts East, Sahandabad, Abbas, East and West. For collecting required data, two methods of library and field have been used. To analyze the research data and determine the level of development, 27 variables have been used in different economic, social and physical indicators in the rural area. In order to analyze rural development inequalities, the سطوح روند coefficient of variation (CV) has been used. . The results of the research show that the levels of the rural districts are different and according to the general coefficient of utilization, the most suitable rural district (East Azarbaijan) is about 1.34 times the most deprived rural district (Eastern Abbas). Differences in the levels of physical and social contexts are more than economic. Research findings also show that the rural areas of this sector still have a long way to achieve a balanced, integrated and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • development
 • economic‌ development
 • social development
 • physical development. C.V

مراجع

امانپور، سعید؛ مختاری، صادق، حسینی، سید رضا و ویسی الهام(1394)، « تحلیل فضایی و سنجش سطح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی­)مطالعه موردی: شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری(»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال 4، شماره2، تابستان 1394، ص97.

تودارو، مایکل (1378)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ هشتم، تهران.

حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی (1384)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل موثر بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره6، زاهدان.

رکن‌الدین افتخاری­، عبدالرضا و آقایاری هیر، محسن(1386)، ­«سطح‌بندی پایداری توسعه روستایی، مطالعه موردی بخش هیر»، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 61، صص 44-31.

صدر موسوی، میر ستار و طالب‌زاده، میرحیدر(1392)، «تعیین و تحلیلی سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدران»، نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال17، شماره44، تابستان1392.

منصوری ثالث، مجید(1375)، محاسبه درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

میسرا، سطوح روند آر.پی.( 1368): توسعه ای منطقه ای و روشهای نو، ترجمه عباس مخبر، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران.

هیران دی، دیاس و بی دبلیو، ای، ویکرا مانایاک(1368)، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستائی، ناشر وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات بررسی مسائل روستائی.

Kakumba­ Umar (2010).­Local­ government­citizen articipation and rural development:­ reflections on Uganda’s decentralization system,76(1): 171-186.

Lawal Tolu.(2014).Local Government and Rural Infrastructural Delivery in Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 139– 147.

Marlinde E. ­Koopmans, ­Elke Rogge, ­(2017), ­The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development, Journal of Rural Studies,1-11.

Okech, R.(2012): Rural Tourism As A Sustainable Development Alternative: An Analysis Whit Special Reference To Loanda,Kenya, Cultur, pp36.

Shaban, A., Bhole, L.M., 2000, Regional Disparties in Rural Development in India, Journal of Rural Development, vol. 19 (1), pp. 103-117, NIRD, Hyderabad.

Sumberg,­J.­(2006),­“Establishing a national frame work for enabling small commodity producers' integration into supply chains”. in Developing Countries to Reach Global­Markets,11-13.

Ulrich,­R­,­(2103),­Effects­of­intraregional­disparities­on­regional­development in China:inequality decomposition and panel data analysis, Nagoya- University, Nagoya, Japan.

ZHOU, Chu-hui, and Lin, L.I. (2015), "The Rural Population Urbanization and Rural Social evelopment." Journal of Anhui Agricultural Sciences, 7: 118.

بازگشت قیمت بیت کوین به سطوح بالا؛ چه زمانی روند بازمی‌گردد؟/جهش آلت کوین‌ها هم‌پای بیت کوین/بازار صعودی است یا یک تله گاوی؟

بازگشت قیمت بیت کوین به سطوح بالا؛ چه زمانی روند بازمی‌گردد؟/جهش آلت کوین‌ها هم‌پای بیت کوین/بازار صعودی است یا یک تله گاوی؟

پس از انتشار اخبار مثبت در ارتباط با پذیرش بیت کوین، قیمت این ارز دیجیتال توانست تا ۳۷,۰۰۰ دلار اوج بگیرد. این در حالی است که معامله‌گران هنوز نگران کاهش دوباره قیمت بیت کوین هستند.علیرغم الگوی نزولی، تحلیل‌گران به واگرایی صعودی شاخص قدرت نسبی (RSI) هم اشاره کردند. این اتفاق را می‌توان یک نقطه عطف در روند کوتاه‌مدت بیت کوین و صعودی‌شدن آن به حساب آورد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از کوین تلگراف، قیمت بیت کوین دیروز موفق شد تا با ثبت جهشی ۲۰ درصدی از ۳۷,۵۰۰ دلار عبور کند.

در طول هفته‌های گذشته، تحلیل‌گران بر سر این موضوع بحث می‌کنند که آیا بیت کوین وارد یک روند نزولی بلندمدت شده است یا نه. در این میان، تیترهای مثبت در مورد پذیرش بیشتر بیت کوین، نظیر آنچه در السالوادور دیدیم، امیدها را به بازگشت روند و صعودی‌شدن اوضاع زنده می‌کند. این در حالی است که برخی اخبار منفی در هم میان هستند؛ دستور چین مبنی بر مسدودسازی نتایج جستجوها در مورد صرافی‌ها چین را می‌توان از جمله این اخبار منفی در نظر گرفت.

داده‌های بازار نشان می‌دهد که جهش ۲۰ درصدی قیمت بیت کوین از نیمه شب روز سه‌شنبه آغاز شده است. قیمت بیت کوین در این جهش توانست تا اوج ۳۷,۴۵۰ دلاری صعود کند.

نمودار قیمت بیت کوین

مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد کالاهای بلومبرگ، همانند بسیاری از تحلیل‌گران نسبت به نوسانات بیت کوین در دو روز گذشته خوشبین بوده است. او معتقد است که احتمال صعود تا ۴۰,۰۰۰ دلار، محتمل‌تر از سقوط تا ۲۰,۰۰۰ دلار است. این در حالی است که برخی از معامله‌گران نظیر رکت کپیتال (Rekt Capital)، معتقدند که قیمت بیت کوین باید کندل هفتگی خود را در بالای ۳۲,۰۰۰ ببندد، در غیر این صورت با تداوم روند نزولی روبه‌رو خواهیم بود.

تلفیق اخبار مثبت و محدودیت‌های دولت چین، این سؤال را مطرح می‌کند که نوسانات اخیر باعث صعودی‌شدن بازار شده است یا تنها یک تله گاوی است.

نمودار قیمت بیت کوین

بر اساس گفته‌های دلفی دیجیتال (Delphi Digital)، شکل‌گیری الگوی سر و شانه در نمودار، یک نشانه نزولی در بازار است.

نمودار قیمت بیت کوین

علیرغم الگوی نزولی، تحلیل‌گران به واگرایی صعودی شاخص قدرت نسبی (RSI) هم اشاره کردند. این اتفاق را می‌توان یک نقطه عطف در روند کوتاه‌مدت بیت کوین و صعودی‌شدن سطوح روند آن به حساب آورد.

الی لرست (Elie Le Rest)، از مدیران ارشد شرکت اگزوآلفا (ExoAlpha)، در این خصوص می‌گوید:

سناریوی ذخیره ارزش بودن بیت کوین قوی‌تر از هر زمان دیگری است.

او معتقد است که بیت کوین باید سلطه خود بر بازار را بیشتر کند تا بتواند روند صعودی فعلی را تداوم ببخشد.

او با اشاره به اقدام اخیر السالوادور مبنی بر به‌ رسمیت شناختن بیت کوین به‌عنوان یک پول رسمی و ابزار مبادلات قانونی، گفت:

این موضوع یک قدم بلند برای پذیرش بیت کوین بود.

به‌گفته لرست، او انتظار دارد که در ماه‌ها و سال‌های آینده کشورهای بیشتری پا جای پای السالوادور بگذارند.

لرست در ادامه خاطر نشان کرد که قیمت بیت کوین در روزهای گذشته در محدوده ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ دلار در نوسان بوده است. به عقیده او، شکستن مقاومت ۴۰,۰۰۰ دلار، می‌تواند روند صعودی بیت کوین را بار دیگر آغاز کند. او در این باره گفت:

معامله‌گران همچنان نسبت به جهت روند قیمت بیت کوین در آینده بلاتکلیف هستند؛ از همین رو اهرم‌ها بعد حجم لیکوییدهای شدید ماه مه نسبتاً پایین هستند. شکسته‌شدن ۴۰,۰۰۰ دلار می‌تواند اعتماد معامله‌گران را بهبود ببخشد تا بار دیگر از اهرم در معاملات خود استفاده کنند تا شاهد اوج‌های تازه در بازار باشیم.

لرست با اشاره به حجم بالای خروج سرمایه‌های از بازارهای اتریوم در روز سه‌شنبه، عنوان می‌کند که روند صعودی قیمت اتریوم به اتمام نرسیده است. او در ادامه خاطرنشان کرد که رقبای دیگر اتریوم نظیر بایننس اسمارت چین، سولانا و اولنچ تلاش زیادی برای تصاحب سهم عمده‌ای از بازار دیفای کرده‌اند.

جهش آلت کوین‌ها هم‌پای بیت کوین

جهش قیمت بیت کوین به ۳۷,۵۰۰ دلار باعث رشد بسیاری از آلت کوین‌ها هم شد. اتر با ۱۴ درصد صعود از ۲,۳۰۰ دلار به ۲,۶۳۰ دلار رسید. دلفی دیجیتال عنوان می‌کند که قیمت اتریوم با کاهش عرضه دردسترس اتر بیشتر شد. شایان ذکر است که ۲۳ درصد از عرضه اتریوم در حال حاضر در قراردادهای هوشمند قفل شده است.

در این مدت کوساما با ۲۳ رشد تا ۴۸۶ دلار رشد کرد. این رشد قیمت پس از آغاز مزایده پاراچین‌های کوساما رخ داد. کرو (CRV) هم با ۱۸ درصد رشد به ۲.۵ دلار رسید.

بازگشت قیمت بیت کوین به سطوح بالا؛ چه زمانی روند بازمی‌گردد؟

در حال حاضر ارزش بازار ارزهای دیجیتال در محدوده ۱.۶ تریلیون دلار قرار دارد و بیت کوین سهمی ۴۳ درصدی از بازار دارد.

تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران

یکی از روش‌های حذف بی‌هنجاری ناحیه‌ای از مقادیر برداشت شده در روش‌های ژئوفیزیکی، روش تحلیل سطح روند است. در این روش مختصات نقاط درحکم متغیر مستقل و مقادیر قرائت شده درحکم متغیر وابسته عمل می‌کند. برای یافتن مطلوب‌ترین سطح روند از روش‌های بهینه‌سازی استفاده می‌شود. در این مقاله برای بهینه‌سازی، از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات استفاده شده است. این الگوریتم، یک روش بهینه‌سازی مبتنی بر جمعیت است و ایده اصلی در آن، مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار و حرکت گروهی پرندگان در جست‌وجوی غذا است. در الگوریتم اجتماع ذرات هریک از ذرات به‌‌مثابة یک کاندیدای حل برای جواب نهایی در فضای چندبُعدی مسئله هستند. تابعی که در این روش باید بهینه شود (تابع هدف) معادله صفحه‌ای است که نزدیک‌ترین و یا به‌‌عبارتی کمترین فاصله را با داده‌های برداشت شده دارد. بهمین علت برای کمینه‌سازی، احتیاج به معیار‌های طول است. نُرم، یکی از معیار‌های طول محسوب می‌شود. بهترین نُرمی که می‌توان با استفاده از آن جواب‌های دقیق به‌دست آورد، نُرم 1 است ولی در روش‌هایی که تاکنون از آنها استفاده شده به‌خاطر به‌کارگیری مشتق در روند بهینه‌سازی، نمی‌توان از نُرم 1 استفاده کرد. در این تحقیق از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات استفاده شده و تابع هدف برپایه نُرم 1 نوشته شده است. با مقایسه نتایج به‌دست آمده از این الگوریتم با نتایج به‌دست آمده از نرم‌افزار ژئوسافت روی داده‌های گرانی برداشت شده از منطقه حدفاصل بین نکا و قائم‌شهر در استان مازندران، کارائی این روش نسبت به روش کمترین مربعات و نتایج نرم‌افزار ژئوسافت مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

 • تحلیل سطح روند
 • نُرم1
 • الگوریتم اجتماع ذرات
 • بی‌هنجاری ناحیه‌ای
 • داده‌های گرانی
 • نیروگاه برق نکا

عنوان مقاله [English]

Trend surface analysis using particle swarm optimization algorithm and L1 norm: a case study on gravity data of Neka in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

 • Farshad Joulidehsar
 • Gholamreza Nowrouzi
 • Arsalan Najafi
 • Moslem Jahantigh

Bouguer anomaly fields are often characterized by a broad, gently varying, regional anomaly on which local anomalies with shorter wavelengths may be superimposed. In gravity surveying, it is usually the local anomalies that are of prime interest and the first step of interpretation is to remove the regional field to isolate the residual anomalies. Several analytical methods of regional field analysis are available which include the trend surface analysis (fitting a surface to the observed data in geophysical surveys) and low-pass filtering. Because the regional changes have a large extent, the regional trend is mostly smooth and uniform. As a result, the trend surface analysis is a good method for identifying regional and residual anomalies. Trend surface analysis is a method for removing regional anomalies in geophysical surveying. In this method, the coordinates of the points are independent variables and the dependent variable is the measured value. Such procedures must be used critically as fictitious residual anomalies and sometimes arise when the regional field is subtracted from the observed data due to the employed mathematical procedures. In this paper a trend surface method is proposed that uses Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm for the most desirable surface. PSO algorithm is based on the individual (i.e., particles or agents) behavior of a swarm. Its roots are in zoologist’s modeling of the movement of individuals (e.g., fishes, birds, or insects) within a group. It has been noticed that members within a group seem to share information among them, a fact that leads to increased efficiency of the group. The PSO algorithm searches in parallel, using a group of individuals similar to other. The main idea in this method is to model and simulate the movement and behavior of birds in food searching. Each particle in Particle Swarm Optimization algorithm is one candidate for final result in problem's multidimensional space. The main advantages of the PSO algorithm are summarized as: simple concept, easy implementation, robustness to control parameters, and computational efficiency when compared with mathematical algorithm and other heuristic optimization techniques. The function that must be optimized is an equation for the nearest surface to the measured data as the objective function requires a standard length. For Description objective function need to standard lengths and norm is one of the length standards. The L1 norm is the best norm that can be used until gently resulting accurate. But in the methods used so far, L1 norm cannot be used because of employing derivatives in an optimization process. Procuring of the nearest result to the actual value of the regional anomalies is an advantage of this method. At first, this algorithm was coded in MATLAB software and then it was run on the gravity data measured during a gravity surveying around Neka and Ghaem Shahr cities in Mazandaran province. The results were compared by the least squares method and Geosoft software. The L2 norm is used in this method. Simulation results show a better convergence to the optimum surface of this algorithm rather than the least squares method. Providing the optimum surface with different norms and steps is another advantage of this algorithm.

اثر سطوح پاکلوبوترازول بر روند رشد دانه و عملکرد سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی

مقدمه
هورمون­ها از مهم‌ترین عوامل تنظیم‌کننده رشد گیاهان زراعی در پاسخ به اثرات محیطی و ژنتیکی محسوب می­شوند. پاکلوبوترازول(PBZ) یک تنظیم‌کننده رشد گیاهی از دسته تریازول­ها بوده و در اوایل دهه ۱۹۸۰ مورد استفاده قرارگرفت. اثرهای بیولوژیکی کاربرد پاکلوبوترازول در واقع ناشی از کاهش جیبرلین داخلی درگیاه است (Fahimi, 2009). طبق نتایج برخی از پژوهشگران، پاکلوبوترازول باعث کاهش ارتفاع ساقه (Yang et al., 2001)، افزایش تعداد پنجه در هربوته و افزایش تعداد دانه در سنبله (Bayat et al., 2010)، افزایش تحمل تنش­های محیطی و غیرمحیطی می‌شود (Berova et al., 2002). تنش گرما یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده محیطی در تولید گندم بوده و مرحله زایشی در گندم حساس‌ترین دوره نسبت به دمای بالا است (Pradhan et al., 2012). لذا هدف از این تحقیق ارزیابی ویژگی­های فیزیولوژیکی رشد دانه گندم و عملکرد دانه آن نسبت به کاربرد غلظت­های مختلف محلول‌پاشی پاکلوبوترازول در شرایط مطلوب و تنش گرما می­باشد.
مواد و روش­ها
این تحقیق در دو آزمایش مستقل، هر یک به‌صورت کرت­های یک‌بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در چهار تکرار طی سال زراعی 93-1392 در منطقه دزفول انجام گردید. آزمایش اول شامل کاشت ارقام در تاریخ کشت توصیه ‌شده (اول آذرماه) بود و به‌منظور مصادف شدن مراحل فنولوژیکی رشد گیاه پس از گرده‌افشانی با تنش گرمای پایان فصل، تاریخ کشت در آزمایش دیگر، اول بهمن‌ماه در نظر گرفته شد. در هر آزمایش، چهار سطح مصرف پاکلوبوترازول (صفر، 50 ، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) که در ابتدای مرحله ساقه رفتن به‌صورت محلول‌پاشی بر روی اندام‌های هوایی گیاه اعمال گردید، به‌ عنوان کرت­های اصلی و سه رقم گندم نان (استار، ویریناک و چمران) به‌عنوان کرت­های فرعی در نظر گرفته شد.
یافته­ ها
نتایج آزمایش نشان داد در هر دو شرایط مطلوب و تنش گرمای پایان فصل، مصرف تنظیم‌کننده رشد پاکلوبوترازول باعث افزایش معنی­دار دوره مؤثر پر شدن دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه گردید، اما اثر این تیمار بر سرعت رشد دانه معنی­دار نشد. نتایج رگرسیون گام ‌به‌گام نشان داد طول دوره مؤثر پر شدن دانه عمده­ ترین صفت در توجیه تغییرات وزن نهایی دانه (59/0R 2 =) بود و پس‌ از آن سرعت پر شدن دانه بخش عمده­ای از مابقی تغییرات آن را تعیین نمود.
نتیجه­ گیری
عملکرد رقم دیررس استار به دلیل گرده‌افشانی دیرتر و مواجه‌شدن مراحل پایانی رشد آن با تنش گرما نسبت به رقم زودرس ویریناک و رقم میان­رس چمران، از شیب تغییرات دوره مؤثر پر شدن دانه، وزن دانه و عملکرد دانه بیشتری در شرایط تنش گرمای پایان فصل نسبت به شرایط مطلوب برخوردار بود. به‌طورکلی نتایج آزمایش نشان داد که اثر تنظیم‌کننده رشد پاکلوبوترازول بر خصوصیات رشد دانه و عملکرد مثبت بوده، بنابراین می­توان با کاربرد مناسب آن از بروز خسارت بالای ناشی از تنش گرما به‌ویژه در مراحل حساس رشد گیاه جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

مراجع

Amina, A.A., Hanan, H.L., 2011. Differential effects of paclobutrazol on water stress alleviationthrough electrolyte leakage, phytohormones,reduced glutathione and lipid peroxidation insome wheat genotypes (Triticum aestivum L.) grown in vitro. Romanian Biotechnological Letters. 6, 6710-6721.

Armitage, A.M., Tu, Z.P., Vines, H.M., 1984. The influence of chlormequat and daminozide on net photosynthesis, transpiration and photorespiration of hybrid geranium. Horticulture Science. 19, 705-707.

Arshad, Y., Zahravi, M., Abaduz, Gh., 2012. Identify sources of heat stress tolerant wheat relatives. Journal of Agricultural Research. 4(2), 97-108. [In Persian with English Summary].

Banyai, J., Karsai, I., Balla, K., Kiss, T., Bedo, Z., Lang, L., 2014. Heat stress response of wheat cultivars with different ecological adaptation. Cereal Research Communications. 42(3), 413-425

Bayat, S., Sepehri, A., Zareaabyane, H., Abdolahi, M.R., 2010. Effects of salicylic acid and paclobutrazol on maize yield under salt stress. 11 th Congress of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Beheshti University, Tehran. 3715-3718. [In Persian]

Baylis, A.D., Hutley, B., 1991. The effect of a paclobutrazol based growth regulator on the yield quality and ease of management of oilseed rape. Annals of Applied Biology. 118, 445-452.

Behdad, M., Paknejad, F., Vazan, S., Ardakani, H.R., Sadeghishoa, M., 2012. The effects of drought stress on effective traits at accumulative cumulative assimilate of grain in different cultivars of wheat. Journal of Agronomy and Plant Breeding. 8(3), 79-86. [In Persian with English Summary].

Berova, M., Zlatev, Z., Stoeva, N., 2002. Effect of paclobutrazol on wheat seedling under low temperature stress. Journal of Plant Physiology. 28(1), 75-84..

Castro, M., Peterson, C.J., Dalla Rizza, M., Diaz Dellavalle, P.D., Vázquez, D., Ibanez, Ross, A., 2007. Influence of heat stress on wheat grain characteristics and protein molecular weight distribution. Developments in Plant Breeding. 12, 365-371.

Darroch, B.A., Baker, R.J., 2006. Grain filling in three spring wheat genotype: statistical analysis. Crop Science. 40, 625-629.

Hashemi-Dezfoli, A., Marashi, A., 1995. Assimilate changes in flowering time and its impact on growth, grain yield and yield components. Journal of Agricultural Science and Technology. 9(1), 16-32. [In Persian with English Summary].

Jafari, S.R., Kalantari Kh.M., Mosavee, A.A., 2008. The role of paclobutrazol on accumulation of antioxidant in tomato plants (Lycopersicum esculentom L.) under cold stress. Journal of Biology. 20(3), 206-217. [In Persian with English Summary].

Koch, K., 2004. Sucrose metabolism: regulatory mechanisms and pivotal roles in sugar sensing and plant development. Current Opinion in Plant Biology. 7, 235-246.

Kraus, T.E., Murr, D.P., Fletcher, R.A., 2004. Uniconazole inhibits stress-induced ethylene in wheat and soybean seedlings. Journal of Plant Growth Regulator. 23, 229-234.

Lack, Sh., Modhej, A., 2011. Effect of nitrogen fertilizer levels on grain yield and grain growth related traits of wheat genotypes under post-anthesis heat stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences. 13(2), 219-233. [In Persian with English Summary].

Mashiringwani, N.A., Schweppenhauser, M.A., 1992. Phenotypic characters associated with yield adaptation of wheat to a range of temperature conditions. Field Crops Research. 29(1), 69-77.

Modhej, A., Naderi, A., Emam, Y., Normohamadi, Gh., Ayenehband, A., 2008. Effects of post-anthesis heat stress and nitrogen levels on grain yield and grain growth of wheat (T. durum and T. aestivum) genotypes. 11 th International Wheat Genetic Symposium. 24-29 Aug., Queensland. Australia.

Modhej, A., Banisaidi, A., 2007. Evaluation of source restriction intensifying of wheat spring wheat (Triticum aestivum L.) genotypes under post-anthesis heat stress. International Journal of Applied Agricultural Research. 2(1), 1-11.

Modhej, A., Behdarvandi, B., 2006. Study of the effect of terminal heat stress on source limitation and grain yield in bread wheat genotypes. Conference of German Genetics society and the German Society for Plant Breeding. 1-17 Aug., Gatersleben. Germany.

Oraki, H., Parhizkar Khajani, F., Aghaalikhana, M., 2012. Effect of water deficit stress on proline contents, soluble sugars, chlorophyll and grain yield of sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids. African Journal of Biotechnology. 25, 164-168.

Pradhan, G.P., Prasad, P.V., Fritz, A.K., Kirkham, M.B., Gill, B.S., 2012. High temperature tolerance in Aegilops species and its potential transfer to wheat. Crop Science. 52, 292-304.

Radmehr, M., Lotfaliayeneh, A., Mamaghni, R., 2005. A study of the reaction of middle, long and short season wheat genotypes to different sowing dates. I: Effects of sowing date on morphological, phonological and grain yield of four bread wheat genotypes. Seed and Plant Improvement Journal. 21(2), 175-189. [In Persian with English Summary].

Radmehr, M., 1997. Effect of Heat Stress on Physiology of Growth and Development of Wheat. Ferdowsi University Press. 201p. [In Persian]

Satorre, H.E., Slafer, G.A., 2000. Wheat, Ecology and Physiology of Yield Determination. Published by Food Product Press. 503 p.

Subedi, K.D., Ma, B.L., Xue, A.G., 2007. Planting date and nitrogen effects on grain yield and protein content of spring wheat. Crop Science. 47, 36-44.

Tewolde, H., Fernandez, C.J., Erickson, C.A., 2007. Wheat cultivars adapted to post-heading high temperature stress. Journal of Agronomy and Crop Science. 192, 111-120.

Viswanathan, C., Chopra, R.K., 2001. Effect of heat stress on grain growth, starch synthesis and protein synthesis in grains of wheat (Tritium aestivum L.) varieties differing in grain weight stability. Journal of Agronomy and Crop Science. 186, 1-7.

Wardlaw, I.F., Moncur, L., 1995. The response of wheat to high temperature following anthesis. I: The rate and duration of kernel filling. Functional Plant Biology. 22(3), 391-397.

Yang, J., Zhang, J., Wang, Z., Zhu, Q., Wang, W., 2001. Hormonal changes in the grains of rice subjected to water stress during grain filling. Plant Physiology. 127, 315-323.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا