فارکس فروم

تعیین چارچوب زمانی

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) دقیقاً چیست؟

عملکرد چگونه در سازمان اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا کارکنان در حال انجام کارهای درست هستند؟ آیا کار آن‌ها به نتایج موردنیاز تیم و سازمان منجر می‌شود؟ شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) می‌توانند به این سؤالات پاسخ دهند.

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) معیاری قابل‌اندازه‌گیری است که نشان‌دهنده میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده است. به‌عنوان‌مثال اگر یکی از اهداف شما ارائه خدمات برتر به مشتری باشد، می‌توانید تعداد مشتریان ناراضی از خدمات پشتیبانی را به‌عنوان یک KPI در نظر بگیرید. سازمان‌ها برای ارزیابی موفقیت خود در دستیابی به اهداف، از KPI در چندین سطح استفاده می‌کنند. KPI سطح بالا ممکن است بر عملکرد کلی کسب‌وکار متمرکز باشد، درحالی‌که KPI سطح پایین ممکن است بر فعالیت‌های بخش‌هایی مانند فروش، بازاریابی، منابع انسانی و پشتیبانی تمرکز کند.

کلمه مهم در KPI، کلمه «کلیدی» است. شاخص های کلیدی عملکرد، باید با توجه به اهداف مهم یا اصلی کسب‌وکار تعریف شوند. هنگام تدوین KPI سؤال‌های زیر را به ترتیب مطرح کنید:

هدف: افزایش درآمد فروش در سال جاری

در مثال بالا دو اقدام کلیدی که می‌تواند احتمال افزایش 30% درآمد تا پایان سال جاری را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد، افزایش تعداد مراکز فروش به‌منظور جذب مشتری جدید و ترغیب مشتریان فعلی برای افزایش خرید است.

تفاوت شاخص و شاخص کلیدی عملکرد چیست؟

معیارها برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف عملکرد در یک زمان خاص استفاده می‌شوند. درحالی‌که شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، اهداف استراتژیک را نشان می‌دهند و عملکرد را با یک هدف خاص اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین همه شاخص های کلیدی عملکرد، شاخص هستند، اما همه شاخص‌ها، KPI نیستند.

سازمان‌ها هنگام طراحی شاخص اغلب، در تشخیص ماهیت شاخص‌ها دچار اشتباه می‌شوند. به‌طورکلی 5 دسته‌بندی برای شاخص وجود دارد:

1- شاخص های کلیدی نتیجه ای (KRI)

چگونگی انجام کار را در یک عامل حیاتی موفقیت (CSF) نشان می‌دهد. این سنجه‌ها نتیجه اقدامات هستند و نشان می‌دهند آیا در مسیر درست حرکت می‌کنیم یا خیر؟

2- شاخص های نتیجه ای (RI)

مشخص می‌کند تاکنون چه کارهایی انجام شده است.

3- شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

مشخص می‌کند چه‌کارهایی باید انجام شود تا عملکرد به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. تمرکز این شاخص‌ها بر جنبه‌هایی از عملکرد است که برای موفقیت حال و آینده، مهم‌ترین موارد هستند. این شاخص‌ها مشخص می‌کنند برای اینکه نتایج بهبود یابد، چه‌کار باید کرد. این شاخص‌ها قابلیت اندازه‌گیری به‌صورت روزانه و هفتگی را دارند.

4- شاخص های عملکرد (PI)

مشخص می‌کند چه‌کارهایی باید انجام شود. اگرچه از اهمیت خاصی برخوردارند اما عامل کلیدی به شمار نمی‌روند و تکمیل‌کننده KPI هستند.

5- شاخص های کلیدی رفتاری (KBI)

این شاخص‌ها مشخص می‌کند چه ویژگی‌های رفتاری برای انجام موفقیت‌آمیز کار لازم است.

جایگاه شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) در ساختار سازمان چیست؟

شاخص های کلیدی عملکرد، اقدامات فردی را به چشم‌انداز سازمانی متصل می‌کنند. اگر این را مانند یک هرم در نظر بگیریم، اقدامات خاص به‌صورت آبشاری از چشم‌انداز سازمانی تغذیه می‌شوند. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، نیز از استراتژی، اهداف و عوامل حیاتی موفقیت (CSF) سازمان گرفته می‌شوند.

عوامل حیاتی موفقیت (CSF) آن قسمت از فعالیت‌هایی است که سازمان شما برای موفقیت باید در آن عملکرد خوبی داشته باشد. شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)، وسیله‌ای است که می‌توان از طریق آن عوامل حیاتی موفقیت (CSF) را اندازه‌گیری کرد. اقدامات، وظایف و پروژه‌هایی هستند که شما برای دستیابی به KPI انجام می‌دهید.

بنابراین KPI از اهداف و استراتژی سازمان پشتیبانی می‌کند. آنها به شما امکان می‌دهند روی آنچه بیشترین اهمیت را دارد تمرکز کرده و پیشرفت خود را ارزیابی کنید.

گاهی سازمان‌ها شاخص های کلیدی عملکرد شناخته‌شده در صنعت را، بدون توجه به شرایط سازمانی خود انتخاب کرده و سپس متعجب می‌شوند که چرا این سنجه ها هیچ تغییری در سازمان ایجاد نکرده است. درحالی‌که برای تدوین KPI، ابتدا باید اهداف سازمانی درک شده و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی و بازخورد تحلیلگران، روسای بخش‌ها و مدیران نیز دریافت شود. هنگام نوشتن KPI ، باید در نظر بگیرید که KPI چگونه با یک نتیجه یا هدف خاص کسب‌وکار ارتباط برقرار می‌کند. KPI ها باید متناسب با شرایط کسب‌وکار شما و برای دستیابی به اهداف آن ایجاد شوند.

نکته دوم در تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در سطح سازمان این است که شاخص‌هایی انتخاب شود که فعالیت‌های مناسب را برای تمام حوزه‌های کسب‌وکار اندازه‌گیری می‌کند. یعنی معیارهای ارزیابی عملکرد تعیین‌شده تمام جنبه‌های کسب‌وکار شما را پوشش دهند. استفاده از BSC تئوری ساده‌ای است که می‌توانید به‌کارگیرید و KPI ها رو طوری طراحی کنید که حوزه‌های مختلف کسب‌وکار نظیر حوزه مالی، مشتری، فرایند و رشد و یادگیری را در برگیرد. از طرف دیگر انواع شاخص های ارزیابی عملکرد را ازنظر کمی و کیفی بودن، پیشرو و تأخیری بودن حتماً در نظر داشته باشید.

شاخص های کلیدی عملکرد، چه کمکی به سازمان می‌کنند؟

 • شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، به یک سازمان کمک می‌کنند تا پیشرفت و تحقق اهداف سازمانی را تعیین و اندازه‌گیری کنند. هنگامی‌که یک سازمان مأموریت خود را تجزیه‌وتحلیل کرد و اهداف خود را تعریف کرد، باید پیشرفت را در جهت رسیدن به این اهداف اندازه‌گیری کند. KPI تعیین چارچوب زمانی ابزار اندازه‌گیری را ارائه می‌دهد و شواهد عینی از مسیر پیشرفت در جهت دستیابی به یک نتیجه مطلوب را فراهم می‌آورد.
 • اقداماتی که باید انجام شوند تا به تصمیم‌گیری و عملکرد بهتر منجر شود را شناسایی می‌کند.
 • میزان تغییر عملکرد را در طول زمان نمایش می‌دهد.
 • میزان کارایی، اثربخشی، کیفیت، مدت‌زمان، رفتار، کارایی پروژه، کارایی فردی و بهره‌برداری از منابع را نشان می‌دهد..

برای مدیریت KPI، به چه نکاتی باید توجه کرد؟

مدیریت شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

1- ارتباط شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) با اهداف استراتژیک سازمان

شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI، باید با یک هدف اصلی کسب‌وکار مرتبط باشد. دقت کنید باهدف اصلی، نه یک هدف سازمان یا چیزی که ممکن است شخصی در سازمان فکر کند مهم است. شاخص کلیدی عملکرد، باید با یک موفقیت اساسی در سازمان در ارتباط باشد. در غیر این صورت شما در حال رسیدن به هدفی هستید که هیچ تأثیری برای سازمان شما ندارد و این منجر به اتلاف وقت، هزینه و سایر منابع کسب‌وکار می‌شود که می‌توانست به‌جای دیگری اختصاص یابد.

2- انتخاب تعداد بهینه شاخص های ارزیابی عملکرد

تعداد زیادی شاخص های کلیدی عملکرد تعیین نکنید. تعداد بهینه در بیشتر حوزه‌های کسب‌وکار و مشاغل بین 4 تا 10 شاخص کلیدی عملکرد است.

3- انتخاب شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، SMART شده

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، SMART شده انتخاب کنید.

SMART و KPI

منظور از شاخص های SMART شده این است که:

Specific: درباره آنچه هر یک از شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) اندازه می‌کنند و دلیل اهمیت آنها به‌منظور جلوگیری از ابهام یا سوءبرداشت شفافیت ایجاد کنید. (آیا هدف شما مشخص است؟)

Measurable: شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) تعیین‌شده، باید قابل‌اندازه‌گیری باشد. (آیا می‌توانید پیشرفت رسیدن به آن هدف را اندازه‌گیری کنید؟)

Achievable: فرد، تیم یا سازمان باید توان دستیابی به آن را داشته باشد. بنابراین شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، باید قابل‌دستیابی باشند، اگر خیلی سطح بالا تعیین شوند ممکن است قبل از شروع توسط افراد رها شوند. (آیا واقعاً هدف قابل‌دستیابی است؟)

Relevant: چیزی که اندازه گرفته می‌شود از یک طرف باید مهم بوده و عملکرد را بهبود بخشد و از طرف دیگر متناسب با محدودیت‌های سازمان در نظر گرفته شود. (چقدر هدف به سازمان شما مرتبط است؟)

Time-Bound: شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، باید در یک چارچوب زمانی توافق شده، قابل‌دستیابی باشند. (چارچوب زمانی برای دستیابی به این هدف چیست؟)

4- جمع‌آوری داده برای سنجش شاخص ها

زمانی که یک شاخص کلیدی عملکرد (KPI) تدوین شد، برنامه‌ریزی کنید چگونه اطلاعات موردنیاز برای سنجش آن را جمع‌آوری می‌کنید. همین‌طور تعیین کنید چه کسی و در چه بازه زمانی داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند. به‌عنوان‌مثال، داده‌های حوزه فروش معمولاً می‌توانند به‌صورت روزانه جمع‌آوری شوند، در حالی که KPI هایی که نیاز به جمع‌آوری داده‌ها از چند منبع دارند، ممکن است به‌صورت هفتگی یا ماهانه اندازه‌گیری شوند. برای اطمینان از صحت جمع‌آوری داده‌ها، آن‌ها باید تأیید شوند.

5- آگاه ساختن ذینفعان از شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

شاخص های کلیدی عملکرد را با تمام افراد مرتبط و ذینفع در میان بگذارید. اگر مسئولیت تیم یا سازمان را بر عهده‌دارید، مطمئن شوید که افراد زیرمجموعه شما از تأثیر هر KPI بر کار خود، آگاه هستند و دقیقاً می‌دانند که روی کدام فعالیت‌ها تمرکز کنند. ممکن است یک داشبورد عملکرد تنظیم کنید یا از یک کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری پیشرفت استفاده کنید.

6- هم‌راستایی اهداف و شاخص ها

هنگامی‌که اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) اعضای تیم را تعیین می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که آن شاخص ها با استراتژی کلی تیم و سازمان همسو هستند. این موضوع تضمین می‌کند که فعالیت‌های روزمره کارکنان با اهداف سازمان مطابقت دارد. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد سنجه های کلیدی عملکرد (KPI) باید با عوامل حیاتی موفقیت سازمان، چشم‌انداز و استراتژی اعلام‌شده آن همسو باشند.

7- حمایت از تیم برای محقق ساختن هدف

وقتی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) را برای سنجش عملکرد تیم و سازمان خود تدوین کردید، اطمینان حاصل کنید که آموزش، پشتیبانی و مشوق‌های مناسب برای عملکرد خوب افراد در سازمان فراهم‌شده است. شما باید از افراد خود حمایت کنید تا به نتیجه موردنظر برسند. این جمله را نیز به خاطر داشته باشید «آنچه اندازه‌گیری می‌شود، انجام می‌شود اما آنچه به آن پاداش تعلق می‌گیرد نیز انجام می‌شود» بنابراین هنگامی‌که پاداش‌ها را تعیین می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که آنها مستقیماً به KPI هایی که تعیین کردید، مرتبط هستند.

ارتباط پاداش با شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

8- بررسی منظم شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) را به طور منظم بررسی کنید. بررسی منظم شاخص های ارزیابی عملکرد، یک ضرورت است. زیرا برخی KPI ها هدفی غیرقابل تحقق را اندازه می‌گیرند، برخی نیز هدف اصلی را اندازه‌گیری نمی‌کنند. بنابراین فقط با ارزیابی منظم آن‌ها می‌توانید تصمیم بگیرید زمان تغییر KPI رسیده یا خیر؟ از طرف دیگر این بررسی به ایجاد راهکار برای دستیابی به هدف از طریق جلسات بازخورد میان‌دوره نیز کمک می‌کند.

9- تغییر شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) متناسب با نیاز سازمان

معیارهای کلیدی عملکرد را متناسب با نیازهای متغیر کسب‌وکار تغییر دهید. KPIها همیشه نیاز به تکامل، به‌روزرسانی و اصلاح دارند. اگر KPI ها را یک بار تدوین و بعد برای همیشه آن‌ها را کنار بگذارید ممکن است اهدافی را دنبال کنید که دیگر با موفقیت سازمانی مرتبط نیستند. مهم‌ترین قسمت شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) کاربرد آن است. پس از عمر مفید شاخص، باید آن را کنار گذاشته و شاخص‌های کلیدی عملکرد جدیدی تدوین کنید که باهدف اصلی سازمان همسو هستند.

تعیین چارچوب زمانی برای خروج از افغانستان اشتباه استراتژیک است

وزیر دفاع آمریکا با انتقاد از کسانی که تعیین چارچوب زمانی برای عقب‌نشینی از افغانستان را خواستار هستند، تاکید کرد که این کار اشتباه و شکست در افغانستان برای آمریکا فاجعه است.

به گزارش آسوشیتدپرس، «رابرت گیتس»، وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت:القاعده و طالبان عقب نشینی زودهنگام آمریکا از افغانستان را همانند عقب‌نشینی شوروی از این کشور در سال 1989 و بعد از 10 سال، شکست تصور می‌کنند.

وی افزود: نظریه تعیین چارچوب زمانی برای خروج از افغانستان اشتباه استراتژیک است و این امر می‌تواند شکست بزرگی برای آمریکا تصور شود.

گیتس در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان گفت که هنوز «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد این مسئله تصمیم‌گیری نکرده است.

این در حالی است که فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان به طور رسمی خواستار اعزام سربازان بیشتری به این کشور شده است.

ژنرال «استنلی مک‌کریستال» در حالی درخواست رسمی خود برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان را مطرح کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرده است تا زمانی که رئیس‌جمهوری آمریکا راهبرد جدید این کشور در افغانستان را تبیین نکرده است درباره درخواست ژنرال مک‌کری تصمیم‌گیری نخواهد کرد.

بنا بر این گزارش، با آغاز به کار باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی، 21 هزار سرباز به تعداد نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان اضافه شده است.
در حال حاضر شصت هزار نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند.

در گزارشی که ماه گذشته به رسانه‌های آمریکا درز کرد، مک‌کریستال گفته بود در صورتی که تعداد نیروهای تحت امرش افزایش نیابد، ماموریت ایالات متحده در افغانستان با شکست مواجه خواهد شد.

رقم دقیق نیروهای نظامی مورد نظر ژنرال مک‌کریستال مشخص نیست ولی بعضی از تحلیل‌گران می‌گویند، او خواستار اعزام 30 هزار سرباز جدید به افغانستان است.

گفته‌شده که مشاوران اوباما درباره اعزام سربازان بیشتر به افغانستان با هم اختلاف دارند.

اوباما هم گفته است در ابتدا می‌خواهد بررسی کند که آیا راهبرد جاری در افغانستان درست است یا خیر.

نتیجه نظرسنجی جدیدی که جمعه به وسیله موسسه «گالوپ» منتشر شد، نشان می‌دهد 50 درصد از پاسخ‌دهندگان آمریکایی از افزایش تعداد نظامیان کشورشان در افغانستان مخالف هستند و تنها 40درصد موافق اعزام سربازان بیشتر به این کشور هستند.

گروسی هم مانند کشورهای غربی برای مذاکرات وین ضرب‌الاجل تعیین کرد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهاراتی که در قالب مأموریت فنی او نمی‌گنجد پنجره فرصت [در مذاکرات وین] می‌تواند هر زمانی بسته شود.

گروسی هم مانند کشورهای غربی برای مذاکرات وین ضرب‌الاجل تعیین کرد

به گزارش فارس، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهاراتی که فراتر از مأموریت فنی او است همانند طرف‌های غربی مذاکرات وین برای این گفت‌وگوها ضرب‌الاجل تعیین کرد.

گروسی در اظهاراتی در پارلمان اروپا گفت: «ما هنوز امیدوار هستیم که نوعی توافق در یک چارچوب زمانی معقول حاصل خواهد شد البته باید این واقعیت را بدانیم که پنجره فرصت می‌تواند در هر زمانی بسته شود.»

اظهارات گروسی درباره مذاکرات وین در حالی است که ایران بارها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل توصیه کرده در چارچوب فنی اظهارنظر کند و بی‌طرفی خود را حفظ کند.

کشورهای غربی در ماه‌های گذشته بارها از تاکتیک تعیین ضرب‌الاجل برای مذاکرات وین، جهت مقصرنمایی علیه ایران استفاده کرده‌اند. گروسی نیز اکنون از همین تاکتیک استفاده کرده است.

گروسی در بخش دیگری از ادعاهای خود گفته آژانس در تلاش است برخی از مسائل باقی‌مانده با ایران را حل و فصل کند. او درباره همکاری‌های فنی میان ایران و آژانس گفت: «اوضاع چندان خوب به نظر نمی‌رسد. ایران، در حال حاضر درباره اطلاعاتی که از آنها خواسته‌ایم شفاف عمل نکرده است. در این خصوص بسیار نگرانیم.»

ایران و آژانس اتمی اسفندماه گذشته به توافق جدیدی دست پیدا کردند که بر اساس آن مقرر شده بود سازمان انرژی اتمی ایران حداکثر تا ۲۹ اسفند توضیحات کتبی مطرح‌شده توسط آژانس درباره موضوعات مربوط به سه مکان ادعایی را به همراه اسناد پشتیبان مربوط، به این نهاد ارائه کند.

«محمد اسلامی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی چندی پیش تصریح کرده بود که ایران اسناد مرتبط را به آژانس اتمی ارائه کرده است. آقای اسلامی درباره توافق دو طرف بر سر اماکن ادعایی مطرح شده اظهار داشت: «مادامی که رژیم صهیونیستی اقدام به تولید اسناد جعلی، خرابکاری، عملیات تروریستی و خرابکاری صنعتی می‌کند و این جریانی است که نه محکوم و سرکوب می‌شود و نه کسی با آن مقابله می‌کند و برعکس از آن استقبال می‌کنند، طبیعی است یک نبرد بین دو جریان است که یکی جریان حق و دیگری جریان باطل است.»

او ادامه داد: «این یک نبرد پابرجاست. ما هم در این راستا اهدافی را که داریم طی می‌کنیم و اسیر این نوع غوغاسالاری‌ها نخواهیم شد. مدارک ادعایی که مطرح شده را خودشان آمدند و دیدند. در یکی از سایت‌ها به اورانیومی اشاره شده که اصلا در ایران وجود ندارد. رژیم صهیونیستی که این اقدامات را صورت می‌دهد و حرکات تروریستی را انجام می‌دهد، هر کار ایذایی را می‌تواند انجام دهد.»

وی ادامه داد: «با توافقی که صورت گرفت، مراحلی برای حل و فصل چهار مکان اعلام شد که اعلام کردند ابهامشان درباره یک مکان رفع شده و سه مکان را طبق زمانبندی باید تا پایان خرداد پایان دهند و موضوع آن بسته شود. چون ادعایی است و باید تعیین چارچوب زمانی بسته شود و خودشان می‌دانند حقیقت آن چیزی نیست که رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند.»

اسلامی خاطرنشان کرد: «اسنادی که ۲۹ اسفند باید می‌فرستادیم، در اختیار آژانس قرار گرفته است و احتمالا نمایندگان آژانس برای مرور پاسخ‌ها باید به ایران بیایند و بعد گزارش نهایی را تهیه کنند و امیدوارم بدون نفوذپذیری از دشمنان ما کار خود را در چارچوب کارشناسی و منطقی رسیدگی کرده و جمع بندی نهایی و گزارش آن را ارسال کنند.»

کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده‌اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.

ایران تأکید می‌کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.

ایران علاوه بر این در سال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای خود دست پیدا کرد. علی‌رغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

نحوه صحیح اندازه گیری فریم انتظار برای درب ضد سرقت

ابعاد در ضد سرقت

یکی از مهم ترین مسائلی که در زمینه درب ضد سرقت باید در نظر داشته باشید، فریم انتظار برای درب های ضد سرقت می باشد. به طور کلی می توان گفت که در طراحی فریم باید از مهندسین حرفه ای که در زمینه ساخت درب های ضد سرقت و نصب آن ها اطلاعات لازم و کافی را دارند کمک بگیرید. این کار به شما کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان بتوانید فریم انتظار را تکمیل کند تا درب برای این فریم انتظار نصب شده و مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی می توان گفت که فریم انتظار یکی از مهم ترین بخش های نصب درب ضد سرقت به شمار می رود و در صورتی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند طول عمر و کارایی درب را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.

ابعاد فریم درب های ضد سرقت برای پروژه های در حال ساخت

در پروژه های در حال ساخت و زمانی که چارچوب و فریم هنوز ساخته نشده است معمولا یک فریم 4 در 8 سانتی متر را در نظر می گیرند و ابعادی که برای درب انتظار به صورت استاندارد در نظر می گیرند نیز 106 در 211 می باشد. نکته بسیار مهمی که درباره ابعاد درب ضد سرقت در این پروژه ها وجود دارد و باید به آن دقت کنید این است که زمانی که شما اندازه ای را تعیین می کنید یک سانتی متر از طول و یک سانتی متر از عرض به عنوان بادخور در نظر گرفته می شود و ابعاد درب استاندارد در واقع تبدیل به 105 در 210 می شود. شما می توانید برای تعیین اندازه درب های ضد سرقت خود از تیم فنی ما کمک بگیرید تا بهترین ابعاد را برای درب های خود تعیین کنید.

اندازه چهارچوب برای تعویض درب ها در ساختمان های قدیمی با درب ضد سرقت جدید

یکی از مباحثی که همواره در زمینه استفاده از درب های ضد سرقت در ساختمان های جدید به کار برده می شده است، استفاده از درب های ضد سرقت جدید در ساختمان های قدیمی است. البته می توان گفت که بسته به نوع ساختمان می توان از انواع درب های ضد سرقت جدید در ساختمان های قدیمی هم استفاده کرد و یکی از خدمات ارائه شده در این زمینه را می توان تعویض درب های قدیمی با درب های ضد سرقت دانست. این خدمات توسط دژ درب انجام می شود و شما به عنوان یک خریدار می توانید نسبت به خریداری و استفاده از این محصولات اقدام نمایید. در صورتی که سوالی در این خصوص داشته باشید خدمات مشاوره و بازدید رایگان از محل نصب درب، حتما شما را در انتخاب و تعویض درب یاری خواهد کرد.

زمانی که قصد دارید ابعاد درب ضد سرقت را برای پروژه های قدیمی و خانه هایی که دارای فریم در هستند اندازه گیری کنید نحوه انجام کار کاملا متفاوت خواهد بود. در این پروژه ها شما برای اندازه گیری عرض درب ها باید بخش داخلی فریم را اندازه گیری کنید ولی برای اندازه گیری ارتفاع حتما باید دقت داشته باشید که از دهنه داخل فریم در بخش بالایی تا کف داخل منزل را اندازه گیری کنید. در این پروژه ها نیز بعد از اندازه گیری ابعاد یک سانتی متر به عنوان بادخور و جهت ملات ریزی در زمان نصب در نظر گرفته می شود و درب نهایی در نهایت با ابعاد جدید ساخته می شود. به عنوان مثال اگر ابعاد فریم خانه قدیمی شما 108 در 212 سانتی متر باشد درب ضد سرقتی که برای شما ساخته می شود در ابعاد 107 در 211 ساخته خواهد شد و به شما تحویل داده می شود. شما در این پروژه ها نیز می توانید از نیروهای متخصص ما برای اندازه گیری ابعاد درب ضد سرقت کمک بگیرید.

یک نکته بسیار مهم درباره فریم درب در ساختمان های قدیمی

در برخی از خانه تعیین چارچوب زمانی هایی که فریم به صورت استاندارد ساخته نشده است به عنوان مثال ابعاد درب ضد سرقت یا درب های عادی 100 در 205 می باشد اگر یه سانتی متر به عنوان بادخور در نظر بگیریم بازشوی مفید درب 84 سانتی متر خواهد بود که این میزان بازشو برای درب ها به هیچ وجه استاندارد نیست و نمی توان آن را پیاده سازی کرد. در چنین شرایطی تیم فنی ما ناچار به تخریب فریم قدیمی شما خواهد شد و فریم جدید را نیز با ابعاد استانداردی که در بخش قبلی بیان کردیم برای شما می سازد. نکته مهم این است که در این شرایط کارشناس شرکت ما حتما برای اندازه گیری های دقیق باید به منزل شما مراجعه کند.

برای مطالعه بیشتر در این مورد لطفا مقاله ی دیگر ما درباره ابعاد درب ضد سرقت را مطالعه نمایید .

دستور جلسه چیست و چگونه باید آن را نوشت؟

در زمان برگزاری یک جلسه کارهای زیادی است که باید انجام دهید و همچنین افراد زیادی در آن جلسه وجود دارند که شما باید آنها را نیز مدیریت کنید. در این مواقع باید به فکر این باشید که با کمک ابزاری تمام این فرایندها را به درستی پیش ببرید و احیانا نکته‌ای را از قلم نیندازید. در این مقاله، درباره دستور جلسه و نحوه نوشتن آن خواهیم گفت که به شما کمک می کند تا هر جلسه را به طور موثر رهبری کنید.

کارفرمایی – موبایل

دستور جلسه چیست؟

دستور جلسه یا Meeting Agenda فهرستی از مواردی است که مدعوین امیدوارند طی زمان حضور در جلسه درباره آنها صحبت شده و در موردشان تصمیماتی اتخاذ شود. دستور کار جلسه باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از جلسه تهیه و تنظیم شده و میان افراد توزیع شود تا افراد فرصت آماده شدن برای این جلسه را پیدا کنند. البته بهترین حالت این است که دستور جلسه روزها قبل در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

چطور دستور جلسه بنوسیم؟

در مورد نحوه نوشتن دستور جلسه، در ابتدا باید تشخیص دهید آیا همکاران شما در برنامه‌ریزی جلسه به کمک شما نیاز دارند یا خیر. اگر پاسخ مثبت بود، در مرحله بعد باید ببینید که اهداف شما از این جلسه دقیقاً چه چیزهایی است و امیدوارید در این جلسه به چه نتایجی دست یابید.

در گام بعدی، باید اهدافی قابل تحقق برای جلسات خود مشخص کنید. اهدافی که مشخص می‌کنید به برنامه جلسه چارچوبی مشخص می‌دهد. اطمینان حاصل کنید برنامه‌ای که برای جلسه تعیین چارچوب زمانی در نظر دارید در چارچوب زمانی مورد نظر بگنجد. اگر هدف یا اهداف جلسه را بدانید، خواهید توانست در خصوص تمرکز جلسه، صورت جلسه و افراد شرکت‌کننده تصمیم‌گیری کنید.

در نهایت، باید ببینید برای هر بخش جلسه حدوداً چه میزان زمان لازم است. زمانبندی یکی از مهم‌ترین نکات تعیین چارچوب زمانی در تهیه دستور جلسه است. اگر قرار است جلسه یک ساعت طول بکشد و در این مدت درباره پنج موضوع صحبت شود، متوسط زمان مورد نیاز برای هر موضوع ۱۲ دقیقه خواهد بود.

برای نوشتن دستور جلسه باید درباره چه مواردی تصمیم گرفت؟

پس از مشخص کردن اهداف کلی دستور جلسه، زمان تصمیم‌گیری برای شما و تیم‌تان فرا رسیده است. علاوه بر هدف جلسه باید نسبت به موارد دیگری هم تصمیم‌گیری شود:

 • تاریخ، ساعت و مکان جلسه
 • افرادی که لازم است در جلسه حضور داشته باشند
 • مواردی که باید مورد بحث قرار گیرد
 • مدت زمانی که پیشبینی می‌کنید هر مورد به بحث نیاز داشته باشد
 • کارهایی که باید پیش از جلسه انجام شود (این بخش شامل خواندن، مستندسازی، آماده‌سازی صورت‌جلسات پیشین و هر مورد دیگری که به موفق بودن این جلسه کمک خواهد کرد).
  وقتی اعلان جلسه و دستور جلسه را به مدعوین تحویل می‌دهید، باید مدارک مرتبط هم به آن‌ها پیوست شده باشد

شناخت شرکت‌کنندگان جلسه

در قدم بعدی، باید لیست شرکت‌کنندگان در جلسه را آماده کنید. مطمئناً همه همکاران نمی‌توانند در جلسه شما حاضر شوند، نباید هم این‌طور باشد. انتخاب و دعوت درست شرکت‌کنندگان شانس موفقیت جلسه را بالاتر خواهد برد. برای انتخاب شرکت‌کنندگان باید از خود چند سوال بپرسید:

 • چه کسی مالک اصلی راه حلی است که گروه می‌سازد؟
 • چه کسی مالک فرآیندی است که گروه آن را به بحث می‌گذارد؟
 • لازم است چه کسانی این اطلاعات را داشته باشند؟
 • چه کسی می‌تواند با ارائه داده و اطلاعات، راهنمایی‌هایی را برای تصمیم‌گیری درست ارائه دهد؟
 • چه کسی تخصص یا تجربه لازم را برای ارائه به تیم دارد؟
 • چه کسی باید از اجرای راه‌حل‌ها و امور حمایت کند؟
 • چه کسی باید مجوزها و منابع را برای تحقق امور فراهم کند؟
 • چه کسی می‌تواند محدودیتی برای اجرای امور قائل شود؟

برنامه‌ریزی برای جلسات

دستور جلسه چیست؟

لازم نیست برای همه جلسات، دستور جلسه دقیقی آماده شود. زیرا بیش‌تر کارمندان جلسات برنامه‌ریزی شده و مرتبی با دپارتمان‌ها و گروه‌های کاری دارند. در این جلسات عمدتاً تیم‌ها در خصوص پروژه‌ها صحبت می‌کنند.

به طور مثال وقتی یک پروژه در حال پیش رفتن است، لازم نیست برای هر جلسه دستور جلسه آماده کنیم. اما بهتر است که با رویکردی استاندارد به جلسه نگاه کنیم؛ رویکرد استاندارد شما برای جلسات با همکاران در سازمان باید سه بخش اصلی داشته باشد:

 1. موارد حاوی اطلاعات: تمام مواردی را که اطلاعات مورد نیاز را به شما و گروه انتقال می‌دهد را باید به عنوان دستور جلسه یادداشت کنید. برای مثال، مدیر باید اعضا را در خصوص جلسات مدیریتی مدیران ارشد به‌روز کند.
 2. موارد اقدامی: تمام مواردی را که انتظار دارید گروه در خصوص آن گزارش بخواهد را نیز مکتوب نمایید. برای مثال، نسبت کارهای انجام شده به بودجه و زمان از جمله مواردی است که باید قبل از جلسه مکتوب شده باشد.
 3. مواردی که باید برنامه‌های پیش رو باشند: مواردی را که گروه باید برای آینده مورد برنامه‌ریزی قرار داده و اجرا کند را نیز مکتوب نمایید. برای مثال اهداف کوتاه مدت ماهانه و یا نیاز به کمک‌رسانی همکاران دیگر از این موارد خواهد بود.

اگر در زمان تهیه دستور جلسه، به این دستورالعمل‌ها توجه کنید، خواهید توانست امکان موفقیت جلسات خود را بالاتر ببرید.

چه چیزهایی باید در دستور جلسه وجود داشته باشد؟

دستور جلسه‌ای که برای جلسات برنامه‌ریزی شده تنظیم می‌شود باید شامل موارد زیر باشد:

 • شروع جلسه و خوشامدگویی.
 • برای شروع جلسه سعی کنید سناریویی را تدارک ببینید که یخ گروه را آب کند.
 • اهداف جلسه، دستور جلسه، نتایج قابل انتظار و همین‌طور محصولاتی که انتظارش را می‌کشید را مرور کنید.
 • مرور، تصحیح (در صورت لزوم) و تائید کردن صورت جلسه‌ی جلسه پیشین مورد دیگری است که باید مدنظر باشد.
 • اطلاعاتی که تصور می‌کنید به اعضای تیم کمک می‌کند را به جلسه بیاورید.
 • پیشرفت و به‌روزرسانی‌های فعالیت‌ها را نیز باید به جلسه بیاورید.
 • بحث تعیین چارچوب زمانی کنید و درباره مواردی که در دستور جلسه می‌آیند تصمیم‌گیری کنید.
 • قدم‌های بعدی را شناسایی کنید.
 • اهداف، نتایج، و صورت جلسه‌ی جلسه بعد را مشخص کنید.
 • در پایان جلسه، وظایفی را که افراد پذیرفته‌اند، یک بار دیگر با آن‌ها مرور کنید.
 • کمک‌هایی را که لازم است افراد خارج از گروه به عهده گیرند را نیز مشخص کنید و متولی ارتباط با افراد خارج از گروه را نیز شناسایی کنید.
 • صورت جلسه را حداکثر پس از ۲۴ ساعت بعد از جلسه به شرکت‌کنندگان ارائه دهید.

دستور جلسه چیست؟

نمونه یک دستور جلسه

در صورت انجام کارهایی که د راین مقاله عنوان کردیم، می‌توانید جلسات را به خوبی مدیریت کنید و در نهایت دستور جلسه‌ای پربار داشته باشید. اما برای کمک به شما، نمونه‌ی یک دستور جلسه را در ادامه نشان خواهیم داد که با استفاده از آن می‌توانید، قالبِ دستور جلسه خود را آماده کنید.

موضوعات نتیجه مورد نظر اولویت زمان سخنران نحوه اجرا
به روز رسانی پروژه‌ها اشتراک گذاری اطلاعات بالا ۵۰ دقیقه رها اطلاعات اشتراک گذاشته شد
آمادگی جلسه دپارتمان بازخوردها برای پیشنهادات ارائه شود بالا ۲۰ دقیقه علی بازخوردها ارائه شد
نمایشگاه فصلی پیدا کردن افراد داوطلب برای نمایشگاه متوسط ۱۰ دقیقه شکوفه اشتراک گذاری نیازمندی‌ها و اطلاعات برای مشخص شدن افراد
اولویت‌های تیم در سال جدید در مورد اولویت‌ها به جمع بندی برسیم و نتیجه را به سرپرست اعلام کنیم بالا ۴۰ دقیقه راوی برگزاری جلسه با حضور تمام تیم‌ها برای رسیدن به اولویت‌ها
نمایشگاه کار لیستی از ایده‌ها برای آماده سازی نمایشگاه ارائه شود متوسط ۱۰ دقیقه الهام برگزاری جلسه طوفان فکری
کارهایی که باید تا جلسه بعدی انجام شوند لیست کارها، تاریخ سررسید و فرد مسئول بالا ۱۰ دقیقه الهام موارد فهرست می‌شود و باید افراد در مورد انجام به موقع آنها تعهد دهند

ویژه کارفرمایان: بزرگ‌ترین نمایشگاه کار با همکاری دانشگاه تهران

به صورت حضوری و آنلاین

با امکان درج بی‌نهایت فرصت شغلی و خدمات ویژه سازمانی برای ارتقای برند کارفرمایی شما

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا