بهترین استراتژی معاملاتی

سه استراتژی بورس‌بازها

بورس بازر سبک استراتژیک 2 تا 5 نفره بر اساس بازی استاک‌پایل است ،درباره هیئت مدیره اقتصادی که ترکیبی از استراتژی سنتی سهامداری یعنی خرید در پایین ترین قیمت و فروش در قیمت بالاست ، با چندین مکانیزم اضافی برای ایجاد یک تجربه سریع ، جذاب و تعاملی است . در بازی بازی فکری بورس باز ( Stock Pile ) ، بازیکنان به عنوان سرمایه گذار بورس عمل می کنند و امیدوارند که آن را ثروتمند کنند و سرمایه گذار با بیشترین پول در پایان بازی برنده است. بازی بر این عقیده است که هیچ کس از بورس کالا چیزی نمی داند، اما همه، چیزی را می دانند. این فلسفه از دو طریق تجلی می یابد: اطلاعات خودی و ذخیره ای. ابتدا به بازیکنان بازی فکری بورس باز ( Stock Pile ) در هر دور، اطلاعات خودی داده می شود. این اطلاعات چگونگی تغییر ارزش سهام در پایان دور را نشان می دهد. با یادگیری خصوصی، اگر یک سهام در حال حرکت به بالا یا پایین باشد، هر بازیکن می تواند با خرید یا فروش در زمان مناسب از بازار جلوتر عمل کند. اینکه بازیکنان سهام خود را با مناقصه بر روی سبد سهام خریداری می کنند. این انبارها حاوی مخلوط از کارت های سهام، کارت های صف خرید و فروشند که توسط سایر بازیکن‌ها این بازی در اختیار شما قرار می گیرد. بدین ترتیب، هیچ کس از کارت‌های موجود در سهام مطلع نخواهد شد.

بازی فکری بورس باز با اکسپنشن ( Stock Pile )

بورس باز یک بازی اقتصادی ، سرمایه‌گذاری، معاملاتی و مدیریت بازار است.

هر یک از شما به عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی با هدف بدست آوردن بیشترین دارایی بازی می کنید. شما اطلاعات محرمانه درباره بازار سهام در اختیار دارید! این بستگی به شما دارد که بهترین سرمایه‌گذاری‌ها را انتخاب کنید و از حریفان خود سود ببرید تا بیشترین درآمد را کسب کنید. سبد سهام خود را با مناقصه عاقلانه در حراجی بسازید و مخالفان خود را با کارمزد معاملات و مالیات متضرر کنید.

آیا می توانید بازار سهام را به نفع خود دستکاری کنید یا سرمایه گذاری شما از پیش بینی های ضعیف ورشکسته می‌شود؟

توضیحات

بازی فکری بورس باز با اکسپنشن ( Stock Pile ) یک بازی جذاب با موضوع بورس و سرمایه گذاری است برای دو الی پنج نفر و مناسب بزرگسالان و نوجوانان است.

در پایان ، همه چیز در مورد بورس کالا می دانند ، بنابراین همه در اجرای استراتژی پایین می آیند. آیا با اطمینان می توانید حرکات بورس سهام را هدایت کنید؟ یا آیا سرمایه گذاری های شما از پیش بینی های ضعیف عبور خواهد کرد؟

سازنده این بازی بازیلون است که در این محصول .

نگاهی به بازی فکری بورس باز ( Stock Pile ) :

بورس بازر سبک استراتژیک 2 تا 5 نفره بر اساس بازی استاک‌پایل است ،درباره هیئت مدیره اقتصادی که ترکیبی از استراتژی سنتی سهامداری یعنی خرید در پایین ترین قیمت و فروش در قیمت بالاست ، با چندین مکانیزم اضافی برای ایجاد یک تجربه سریع ، جذاب و تعاملی است .

در بازی بازی فکری بورس باز ( Stock Pile ) ، بازیکنان به عنوان سرمایه گذار بورس عمل می کنند و امیدوارند که آن را ثروتمند کنند و سرمایه گذار با بیشترین پول در پایان بازی برنده است. بازی بر این عقیده است که هیچ کس از بورس کالا چیزی نمی داند، اما همه، چیزی را می دانند. این فلسفه از دو طریق تجلی می یابد: اطلاعات خودی و ذخیره ای.

ابتدا به بازیکنان بازی فکری بورس باز ( Stock Pile ) در هر دور، اطلاعات خودی داده می شود. این اطلاعات چگونگی تغییر ارزش سهام در پایان دور را نشان می دهد. با یادگیری خصوصی، اگر یک سهام در حال حرکت به بالا یا پایین باشد، هر بازیکن می تواند با خرید یا فروش در زمان مناسب از بازار جلوتر عمل کند.

اینکه بازیکنان سهام خود را با مناقصه بر روی سبد سهام خریداری می کنند. این انبارها حاوی مخلوط از کارت های سهام، کارت های صف خرید و فروشند که توسط سایر بازیکن‌ها این بازی در اختیار شما قرار می گیرد.

بدین ترتیب، هیچ کس از کارت‌های موجود در سهام مطلع نخواهد شد.

نکته های بازی فکری بورس باز ( Stock Pile ):

کارمزدهای معاملات می توانند سبد سهام را مسموم کند. بورس باز با قرار دادن سهام و کارت های دیگر برای حراج ، تعامل بازیکن را کاتالیز می کند ، به ویژه هنگامی که سودهای احتمالی از اطلاعات خودی در صف باشد.

هر دوی این سازوکارها با برخی از عناصر بورس اوراق بهادار ترکیب شده اند تا بازیکنان هنگام فروش سهام، عوامل مختلفی را در نظر بگیرند. آیا شما به امید جلب تقسیم سهام پرسود ، سهام خود را نگه می دارید یا اکنون می فروشید تا از ورشکستگی شرکت بالقوه جلوگیری کنید؟ آیا می توانید سهام خود را تا پایان بازی نگه دارید تا سهامدار اکثریت شوید، یا به نقدینگی هم اکنون برای پیشنهادهای بعدی نیاز دارید؟ آیا با سرمایه گذاری زیاد در یک شرکت ، همه این موارد را ریسک می کنید ، یا با متنوع سازی نمونه کارها ، ریسک خود را کاهش می دهید؟

تعداد بازیکن:2 تا 5 نفره
گروه سنی :+13 سال
مدت بازی : 60 دقیقه

بورس باز | STOCKPILE + اکسپنشن

استاک‌پایل، یک بازی اقتصادی پُرسُرعت است، با موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی، تجارت محرمانه و مهندسیِ بازار. هر بازیکن، به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی، برای دست‌یابی به بیش‌ترین ارزش خالص وارد عمل می‌شود.

هدف بازی ایرانی بورس باز
بازیکنی که در پایان بازی، بیش‌تر از بقیه‌ی بازیکنان پول داشته باشد، برنده‌ی بازی خواهد بود!

استاک‌پایل، در چند دُور بازی می‌شود؛ تعداد دُورها بستگی به تعداد بازیکنان دارد (تصویر 2 را ببینید). بازیکنی که توکن آغازکننده‌ی بازی را در اختیار دارد، بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعت‌گرد ادامه پیدا می‌کند. در پایان هر دُور، توکن آغازکننده را به نفر سمتِ چپِ آغازکننده‌ی آن دُور بدهید.

هر دُور بازی از شامل 6 مرحله است:
1) مرحله‌ی اطلاعات
2) مرحله‌ی عَرضه
3) مرحله‌ی تقاضا
4) مرحله‌ی عملیات
5) مرحله‌ی فروش
6) مرحله‌ی جابه‌جایی

چیدمان و آماده‌سازی بازی ایرانی سه استراتژی بورس‌بازها بورس باز
(1) به هر بازیکن، یک میپل مزایده، یک صفحه‌ی بازی و 20هزار دلار پول بدهید (3 پول‌کارت پنج‌هزار دلاری و 5 پول‌کارت هزار دلاری). پول‌کارت‌های باقی‌مانده را در کنار صفحه‌ی اصلی بازی بگذارید.
(2) دُورشُمار را -با توجه به تعداد بازیکنان- در یکی از خانه‌های ردیف سررسید -در صفحه‌ی اصلی- بگذارید.
** (3) در خانه‌ی ارزشِ آغازینِ هر سهام -که با دایره‌های تیره‌رنگ مشخّص شده‌اند- یک نشان‌گرِ سهام بگذارید.
** (3) ارزشِ آغازینِ هر سهام را با گذاشتنِ یک نشان‌گرِ سهام در هر یک از ردیف‌های سهام، در خانه‌هایی که با دایره‌های تیره‌رنگ مشخّص شده‌اند، نشان‌گذاری کنید.
(4) کارت‌های کمپانی و کارت‌های پیش‌بینی را جداگانه بُر زده و در کنار صفحه‌ی اصلی بازی بگذارید.
(5) از هر یک از 6 دسته‌ی مختلف کارت‌های سهام، یک کارت کشیده و به هر بازیکن -به شکل تصادفی- یک کارت بدهید. کارت یا کارت‌های اضافی را دوباره با سایر کارت‌های سهام، بُر زده و ستون کارت‌های بازار سهام را تشکیل دهید؛ بازار سهام را -به‌پُشت- در کنار صفحه‌ی اصلی بگذارید. بازیکنان، کارت‌های سهامی را که دریافت کرده‌اند، در صفحه‌ی بازی خود، در قسمت پوشه‌ی سهام قرار می‌دهند. این سهام (کارت) هیچ تفاوتی با بقیه‌ی سهامی که در طول بازی به دست خواهید آورد، نخواهد داشت!
(6) بازیکنی که برای آخرین وعده‌ی غذایی که خورده، بیش‌ترین پول را پرداخته، بازی را آغاز می‌کند! توکن آغازکننده‌ی بازی را به او بدهید.

پایان دُورِ بازی
دُورِ بازی، پس از پایانِ مرحله‌ی جابه‌جایی، به پایان می‌رسد. اگر دُورشُمار در آخرین خانه‌ی سمت راستِ ردیف سررسید نباشد، باید آن را یک خانه به راست ببرید. توکنِ آغازکننده‌ی بازی را به نفرِ سمت چپِ آغازکننده‌ی قبلی داده و دُورِ جدیدی را آغاز کنید.
اگر دُورشُمار در آخرین خانه‌ی سمت راستِ ردیف سررسید باشد، بازی به پایان می‌رسد. مرحله‌ی پایان بازی را اجرا کنید.

پایان بازی
بازی، در انتهای آخرین مرحله‌ی جابه‌جایی، به پایان می‌رسد. هر کارتی که در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!

اکسپنشن بازی بورس باز:

توسعه دهنده بورس باز شامل چهار ماژول توسعه است که می توانند به صورت جداگانه پخش شوند و یا برای همه بازی های استراتژیک استفاده شوند.

ماژول ۱: *تاس های پیش بینی* شش تاس سفارشی، هیجان بیشتر با تغییر پیش بینی بازار تاس بریزید در ابتدای دور و کارت های پیش بینی مناسب را انتخاب کنید. تاس باعث می شود که بازار در هر نوبت به سمت افزایش یا کاهش برود و تضمین می کند که دو بازی هرگز یکسان نخواهد بود.

ماژول ۲: *اوراق قرضه* کارت های اوراق قرضه ارائه یک گزینه جدید سرمایه گذاری امن برای بازیکنان است. اوراق قرضه می تواند در هر دور، یک جریان ثابت پرداخت سود ایجاد کند. با این حال، پول اصلی برای خرید اوراق قرضه تا پایان بازی قابل بازیابی نیست. مراقب باشید که بیش از حد خرج نکنید و یا ممکن است در ذخیره های با ارزش از دست برود.

ماژول ۳: *کالاها و مالیات* کالا و مالیات سه استراتژی بورس‌بازها در طول بازی تنش زیادی ایجاد می کند. هر دور بازیکنان کارت های کالا یا مالیات را به صورت انبوه ذخیره می کنند. انواع مختلفی از کالاها را جمع آوری کنید و از مالیات ها دوری کنید تا پاداش های آخر بازی را به دست آورید.

ماژول ۴: *ذخایر سرمایه گذاران بیشتر* ادامه فساد مالی، شش سرمایه گذار جدید را از سراسر جهان که در مورد سود عظیم شنیده اند دور هم جمع کرده و آنها می خواهند برای آن اقدام کنند. هر سرمایه گذار دارای یک توانایی منحصر به فرد است که راه های بیشتری را برای پیروزی باز می کند.

استارتاپ‌های جذاب در خدمت بورس بازها

همزمان با صعود تاریخی بورس در ایالات متحده اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند زیادی برای معامله گران و سرمایه گذاران بورسی ظهور و صعود کردند؛ کارگزاری های مجازی برای سرمایه‌گذاران.

استارتاپ‌های جذاب در خدمت بورس بازها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فورچون، سال 2020 برای بسیاری از شرکت‌ها سخت و همزمان سالی خارق العاده‌ای برای کارگزاری‌های بورس بوده است. استارتاپ‌هایی مانند رابین هود (Robinhood) و فیدلیتی (Fidelity) که توسط تعداد بی سابقه‌ای از سرمایه گذاران خرد و جدید در بازار سهام حسابی پرطرفدار شده‌اند و رکورد بالاترین سطح معاملات تجاری خود را تجربه کرده‌اند.

این موج بزرگ معاملات، همراه با محبوبیت پلتفرم‌های جدیدتر مبتنی بر اپلیکیشن مانند رابین هود، فرصتی بالقوه برای افراد تازه وارد ایجاد کرده است. یکی از این فرصت‌های جدید برای پابلیک (Public)، استارتاپ مستقر در نیویورک است که بستر سرمایه گذاری آن سعی در ترکیب رسانه‌های اجتماعی و سرمایه گذاری دارد.

Public-732x539

پابلیک چگونه کار می‌کند؟

در عمل ، این بدان معناست که در پابلیک کاربران می‌توانند به یکدیگر بگویند در بورس چه سهامی را خریداری می‌کنند و در برخی موارد، می‌توانند ببیند که سلبریتی‌ها یا سرمایه گذاران معروف و رده بالا چه سهمی را خریداری می کنند. این شرکت چهره های برجسته فرهنگ پاپ از جمله تونی هاوک، اسکیت بورد باز معروف و الکس پال از سه استراتژی بورس‌بازها گروه موسیقی معروف چین اسموکرز (Chainsmokers) را برای ایجاد علاقه و کمک به معروف شدن پلتفرم استخدام کرده است.

هاوک و پال از جمله کسانی هستند که در دور جدید تامین مالی این استارتاپ ۶۵ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده‌اند. این دور از جمع آوری سرمایه که توسط شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر Accel هدایت شد که از زمان راه اندازی این شرکت در سال ۲۰۱۸، بودجه عمومی را به ۹۰ میلیون دلار می رساند.

هاوک با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره این دور جدید تامین سرمایه گفت: «بورس سه استراتژی بورس‌بازها اوراق بهادار در طول تاریخ مکانی ترسناک بوده که به درد اقلیتی خوش شانس خورده است. در عصری که فناوری موانع را از سر راه ما بر می‌دارد، Public.com در حال ایجاد بستری است که سرمایه گذاری را برای همه امکان پذیر کند.»

public-review-770x515

رقابت اپلیکیشن‌های بورسی: رابین هود می‌تازد

استارتاپ پابلیک به رغم جذابیت فراوان و ایده جالبی که دارد، مشخص نیست تا چه میزان در جذب بازار موفق بوده است. این شرکت از افشای تعداد حساب‌های کاربری پلتفرم خود امتناع ورزیده، اما می‌گوید که از ابتدای سال ۲۰۲۰ تعداد آن‌ها ۱۰ برابر شده است. این استارتاپ همچنین از ارائه هرگونه اطلاعات در مورد ارزیابی آن خودداری کردند.

در اوایل سال جاری یان سیگالو، سرمایه گذار خطرپذیری که به نمایندگی از شرکت گری کرافت (Greycroft) سرمایه گذاری کره است، در مصاحبه‌ای پابلیک را به ونمو (Venmo) تشبیه کرد که به لطف ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی رشد چشمگیری داشت. او می‌گوید ویژگی‌های رسانه‌های اجتماعی به پابلیک این امکان را می‌دهد تا از صرف مبالغ زیادی برای بازاریابی اجتناب کند و با تکیه کردن بر کلیدواژه‌های پر کاربرد در رسانه‌های اجتماعی این کار را انجام دهد.

بیشتر بخوانید؛

با این وجود، پابلیک آن گونه که به نظر می‌رسد، ممکن است با نبرد سختی بر سر سهم بازار روبرو باشد. گزارش اخیر موسسه جی ام پی سکیورتیز (JMP Securities) نشان می‌دهد دفعات دانلود اپلیکیشن رابین هود (Robinhood) چهار برابر از سایر کارگزاری‌های رقیب بیشتر است. این رقبا شامل کارگزاری های سنتی و وبول (Webul) ، یک برنامه تجاری دیگر با شبکه‌ای وابسته به رسانه‌های اجتماعی است.

به رغم تسلط آشکار رابین هود بر بازار، شکل سرمایه گذاری انجام شده در پابلیک نشان می‌دهد که سرمایه گذاران معتقدند که در بازار جایی برای ورود پابلیک و کسب سهم آن از بازار وجود دارد.

هفته مهم بورس تهران

هفته مهم بورس تهران

به گزارش پول نیوز، درحال‌حاضر بورس‌بازان سه الگوی معاملاتی را در پیش گرفته‌اند. گروهی با دید بلندمدت، معاملات خود را بر تحلیل‌های بنیادی استوار می‌کنند و گروه دیگر بر اساس الگو‌های نموداری در کوتاه‌مدت نوسان می‌گیرند. دسته سوم، اما بدون تحلیل تنها در اوج خریدارند و در کف فروشنده. در این میان اوج‌گیری انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای در آخرین هفته پاییز می‌تواند با تحریک تقاضا از سوی دسته اول، سرنوشت بازار سهام را تعیین کند.

سه استراتژی بورس‌باز‌ها

بورس تهران پس از تعطیلی سه روزه، با افت بیش از ۳ درصدی شاخص کل مواجه شد و این نماگر تا محدوده یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. به این ترتیب پس از ورود بازار سهام به فاز خرسی، برای سی‌وهفتمین روز متوالی نوسان شاخص کل بورس تهران در محدوده ۵/ ۱ تا ۷/ ۱ میلیون واحد ادامه پیدا کرد. شرایط حاکم بر بازار سهام آن هم پس از صعود بیش از ۳۰۰ درصدی این نماگر در چهار ماه آغازین سال، به تشکیل سه جبهه بورسی انجامیده است. در این راستا گروهی از سهامداران با توجه به افت قابل توجه قیمت‌ها، سطوح فعلی را جذاب ارزیابی کرده و با توجه به چشم‌انداز بلند‌مدت در اندیشه خرید سهام هستند. گروهی دیگر، اما همچنان رویای کسب سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن را در سر می‌پرورانند و از این رو به خرید و فروش می‌پردازند. دسته سوم، اما بلاتکلیف مانده و استراتژی مشخصی برای سرمایه‌گذاری ندارند و از این رو بیشترین آسیب‌ها را از روند فعلی بازار می‌پذیرند. در این میان هفته جاری آخرین فرصت شرکت‌ها برای ارائه گزارش‌های میان‌دوره‌ای است و می‌تواند در تقویت تقاضا از سوی گروه اول موثر واقع شده و سرنوشت بازار را تعیین کند.


بورس تهران پس از ثبت رشد ۳۰۰ درصدی در ماه‌های نخست سال ۹۹ و رسیدن به قله دو میلیون و ۷۸ هزار واحد در نیمه مرداد، رو به نزول گذاشت و تنها در ۱۰ روز کاری ۲۰ درصد از ارتفاع این نماگر کاسته شد تا بر اساس تعاریف مالی به اصلاح وارد فاز خرسی شود. پس از آن، اما نوسان شاخص سهام در محدوده ۵/ ۱ تا ۷/ ۱ ادامه پیدا کرد و درحال‌حاضر ۳۷ روز کاری است که در برخی روز‌ها شاهد بازگشت این نماگر به مسیر صعودی، افزایش ارزش دادوستد‌ها و رشد تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی بازار هستیم و حتی در برخی مواقع امید بازگشت روز‌های صعودی به بازار سهام تقویت می‌شود. اما به سرعت جریان معاملات سهام با گردش جدی مواجه می‌شود و تمامی متغیر‌ها رو به کاهش می‌گذارند و هیچ یک از عوامل اثرگذار بر روند معاملات همچون گزارش عملکرد شرکت‌ها و نرخ دلار نیز نمی‌تواند روند قیمت‌ها را تغییر دهد. شرایطی که در سال ۹۷ نیز شاهد آن بودیم. در آن سال پس از رشد ۱۰۳ درصدی شاخص کل در هفت ماه نخست، برای ۵۵ روز کاری بازار سه استراتژی بورس‌بازها در مسیر نزولی قرار گرفت و با افت بیش از ۲۰ درصدی به فاز خرسی وارد شد و سپس برای ۴۱ روز کاری در بازه‌ای محبوس نوسان کرد. در نهایت، اما به مسیر صعودی بازگشت و در ۲۱ روز کاری باقیمانده تا پایان سال ۹۷ رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرد این روند صعودی در سال ۹۸ ادامه پیدا کرد. در آن سال نیز دلار از زیر ۴ هزار تومان در سال ۹۶ به ناگهان بیش از دو برابر قیمت خورد.

حال آنکه بورس تمایلی برای افزایش قیمت نشان نمی‌داد، اما در نهایت یک رالی صعودی با پیشگامی صنایع صادراتی را آغاز کرد. درحال‌حاضر نیز با وجود رشد حدود ۱۰۰ درصدی نرخ دلار تا کانال ۳۲ هزار تومان و رسیدن قیمت دلار نیمایی به سطح بی‌سابقه ۲۶ هزار تومان، اما بورس بی‌واکنش به این تغییرات به روز‌های کم‌نوسان خود ادامه می‌دهد و حتی سهام دلاری که محرکی قوی برای رشد دارند، بعضا شاهد افزایش فشار فروش هستند. اما دلیل حبس بازه‌ای شاخص سهام چیست؟

سه استراتژی معاملاتی در تالار سهام

به‌نظر می‌رسد نوسان قیمت سهام طی دو ماه اخیر حاصل فعالیت سه گروه از سهامداران فعال در بورس تهران است. دسته نخست را سرمایه‌گذارانی تشکیل می‌دهند که با چشم‌انداز بلندمدت وارد جریان معاملات شده و با تکیه بر تحلیل‌های بنیادی دست به انتخاب سهام می‌زنند. در نتیجه عوامل اثرگذار بر فعالیت شرکت‌های سهامی در تصمیمات این گروه از سهامداران نقش مهمی را ایفا می‌کند. در این میان از آنجا که رویکرد این گروه از فعالان بورس تهران، کسب سود در میان‌مدت و حتی بلندمدت است، بنابراین نوسانات روزانه قیمت تغییری در استراتژی معاملات و انتخاب آن‌ها حاصل نمی‌کند. از این‌رو طبیعی است که با رصد گزارش‌های عملکرد ماهانه و میان‌دوره‌ای و همچنین انتظار برای تحلیل و بررسی گزارش‌های فصل تابستان به دنبال جذاب‌ترین موقعیت برای خرید باشند.

دسته دوم، اما سهامدارانی هستند که میل به کسب سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دارند. این گروه هر چند توجه چندانی به‌صورت‌های مالی و تحلیل‌های بنیادی ندارند، اما خالی از استراتژی نیستند. این دسته با بررسی نموداری قیمت یک سهم و برخورداری از ابزار‌های تکنیکال، از نوسان روزانه و هفتگی کسب سود می‌کنند. ضمن اینکه رصد پول هوشمند و جریان‌شناسی حاکم بر بازار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های گروه دوم است. این گروه از بورس‌بازان ریسک‌پذیری بالایی دارند و شاید بر اساس ترکیبی از ریسک و بازده، امکان کسب سود حتی در این فضای منفی برای این گروه از سهامداران غیرمحتمل نیز نباشد. گروه‌هایی همچون بانک و خودرو شاید مستعدترین سهام برای فعالیت این گروه از سرمایه‌گذاران باشد. دسته سوم، اما نه ریسک‌پذیری گروه دوم را دارند و نه از قدرت تحلیل بنیادی سهام برخوردارند.

نبود استراتژی مشخص در این گروه سبب می‌شود تا سودای کسب سود از تمامی موج‌های مثبت بازار، در نهایت منجر به بروز مخاطراتی برای سرمایه‌های این گروه از بورس‌بازان شود. گروهی که عموما در بالاترین قیمت‌ها (به سبب تبلیغات اطرافیان از کسب سود آسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن) وارد گردونه معاملات سهام شده‌اند و به اصطلاح «بورس» خریدند و با شکل‌گیری موج‌های نزولی، به سرعت شناسایی زیان کرده و در صف فروشندگان قرار می‌گیرند. این، اما پایان کار این گروه نیست و دوباره در صف‌های خرید شاهد پشیمانی این سهامداران از فروش و خرید مجدد سهم هستیم.

سهامداران این گروه در بسیاری از موارد از کسب سود در موج‌های صعودی باز می‌مانند و در موج‌های نزولی نیز مستعد تحمل زیان‌های قابل‌توجه هستند و از این رو بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. شاید بهترین روش برای سرمایه‌گذاری این گروه حضور غیرمستقیم و با‌واسطه سه استراتژی بورس‌بازها در بازار سهام باشد؛ سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سایر واسطه‌های مالی فعال در بازار سهام. در مجموع، اما دادوستد این سه دسته سبب شده تا روز‌های کم‌نوسان بورس تهران ادامه پیدا کند. در این میان با قرار گرفتن در هفته پایانی مهرماه و آخرین فرصت بنگاه‌های بورسی برای انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای بتواند با تقویت فعالیت گروه اول، سرنوشت شاخص سهام را مشخص‌تر کند.

هفته مهم بورس تهران

یکی از سنت‌های همیشگی شرکت‌های سهامی، تعویق انتشار گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای به روز‌های پایانی مهلت مقرر شده است. وضعیتی که همواره فضایی انتظاری در بازار ایجاد کرده و بر معاملات سهام سایه می‌گستراند. درحال‌حاضر با قرار گرفتن در هفته پایانی مهرماه، شاهد انتشار خیل انبوهی از گزارش‌های فصلی شرکت‌های سهامی خواهیم بود. در ادامه هفته نیز به احتمال قوی گزارش عملکرد مهر‌ماه شرکت‌های سهامی روی سامانه کدال می‌نشیند. این گزارش‌ها از آنجا برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از اهمیت برخوردار است که حاوی نکات مهمی از عملکرد شرکت‌ها طی دو دوره مهم است. به عبارت دیگر، در گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی (درخصوص برخی شرکت‌ها با توجه به متفاوت بودن سال مالی برای دوره‌های دیگری تنظیم می‌شود)، درآمد عملیاتی ۶ ماه نخست سال، می‌تواند مبنای تحلیل معامله‌گران درخصوص میزان ارزندگی سهام باشد. به این ترتیب طی روز‌های باقی‌مانده که انتشار صورت‌های مالی در بازار با ترافیک همراه است، شاهد جدال سهمگین خریداران و فروشندگان خواهیم بود.

این فرآیند دست به‌دست شدن سهام و به عبارتی جابه‌جا شدن سهم از فروشندگانی که در حاشیه امن سودآوری قرار داشته با خریدارانی که چشم‌انداز مساعدی برای سهام متصورند، می‌تواند رشد قیمت در میان‌مدت را تضمین کند. در این میان، سهامی که از پشتوانه بنیادی مناسبی برخوردارند پس از انتشار گزارش عملکرد فصل اخیر احتمالا مورد استقبال سهامداران قرار گرفته و ترکیب جدیدی از معامله‌گران را روبه‌روی خود ببینند. به این ترتیب معاملات هفته آتی می‌تواند از جذابیت بالایی برخوردار باشد.

امیر ناصر حجتی بورس باز موفق ایرانی

مصاحبه ای جذاب و خواندنی با آقای حجتی، یکی از افرادی که در بازار بورس، موفقیت های زیادی کسب نموده اند. امیر ناصر حجتی، جوان موفقی است که به عنوان یک معامله‌گر موفق ایرانی در بورس کالای شیکاگو نتایج چشمگیری داشته و در مدت دو سال، یک حساب معاملاتی خود را پانزده برابر کرده. او نتایج کاری خود را مدیون شناخت روانشناسی بازار و تجارب حاصل از شکست‌های متوالی در گذشته می‌داند.

امیر ناصر حجتی بورس باز موفق ایرانی

معامله در بورس را چگونه توصیف می کنید؟ آیا کار سختی است تا چه حد جدی است؟

اگر روزی 18 ساعت کار، استرس و بی خوابی را تحمل و بسیاری از تفریحات معمول زندگی را کنار بگذارید، می فهمید که رسیدن به سود در بازار بورس طعم تلخی دارد. برخلاف تصور عموم مردم، اینجا برای کسی فرش قرمز پهن نکرده اند و باید تلاش زیادی برای گرفتن نتیجه داشت. دلیل موفق بودن خود را در بازار در چه می دانید؟

برای موفقیت در بورس باید چگونه کار کرد؟

در بازارهای مالی بدون آنکه به طور علنی گفته شود، بیش از 90 درصد از معامله گران کل سرمایه خود را در همان ابتدا از دست می دهند. این بازارها نسبت به کسانی که توهم دانستن آن را دارند، بسیار بی رحم عمل می کنند. داشتن انضباط سخت در کار و مدیریت ریسک می تواند به موفقیت فرد کمک کند. من این ایده اشتباه که باید همه تحلیل هایم درست باشد را در خودم از بین برده ام .

به نظر من موفق ترین معامله گران حداکثر 30 درصد از پیش بینی هایشان درست است و در هفتاد درصد باقیمانده که اشتباه پیش بینی می کنند کمترین میزان ضرر را متحمل می شوند. عموم مردم و حتی حرفه ای های بازار، توانایی ذهنی پذیرفتن این مساله را ندارند. آنها به دنبال یک فرمول جادویی برای کسب بی وقفه پول هستند طبیعتا این تفکر جز شکست نتیجه یی برایشان ندارد .

پس به اعتقاد شما توانایی ذهنی و کنترل احساسات مهم تر از روشی است که برای تحلیل بازار انتخاب می شود؟

دقیقا؛ در بازار هر چه بیشتر نظرات خود را مردود بدانید، موفق تر هستید. یعنی هر چیزی که حس خوبی به تحلیلگر داد، اشتباه است و بر عکس. توانایی کنترل احساسات و داشتن صبر، داشتن یک استراتژی دارای بازده بیشتر از ریسک و همچنین تحمل شکست های پشت سر هم اما کوچک، قابلیت هایی هستند که رسیدن به آنها زمان زیادی می برد. اگر غیر از این بود همه در این بازارها موفق بودند .

اقتصاددان ها نوسانات بازارهای مالی را تصادفی می دانند؛ چطور می توان با مفروض دانستن چنین نظراتی از بازار کسب سود کرد؟

از حرف تا عمل فاصله زیادی هست. دلیل آنکه افراد آکادمیک در دانشگاه تدریس می کنند و توانایی کسب سود مداوم از بازارهای مالی را ندارند، اعتقاد به این باورهای تئوریک است. بازارها بر پایه رفتارهای جمعی انسان ها ساخته شده و چون رفتار انسان ها تصادفی نیست، بازارها هیچ وقت تصادفی نبوده و نخواهند بود. الگوهایی وجود دارد که در بازارها مرتب تکرار می شود و کسانی هستند که به طور مداوم از طریق شناخت این الگوهای تکرارشونده کسب سود می کنند؛ این امر ناقض تئوری بازار کارا و تصادفی بودن است .

روش تحلیل شما در بازار چگونه است؟

من بر اساس تغییرات پدید آمده روی حجم معاملات، بازار را تحلیل می کنم. در هر معامله فقط یک درصد از کل دارایی را ریسک کرده و هیچ وقت، هدف قیمتی در معاملات تعیین نمی کنم بلکه صبر می کنم تا با واکنش بازار، نقطه خروج را به دست بیاورم. در کل، مدیریت ریسک، شناختن روانشناسی بازار و داشتن معاملات با ریسک کم و بازده بالا، مهم تر از نوع استراتژی معاملاتی است .

فعالیت در بورس در زندگی شما چه تاثیری داشته است ؟

صبر، تسلط بر احساسات و ناامید نشدن مهم ترین چیزی است که در این سال ها یاد گرفته ام. با وجود این باور عمومی که خوشبختی را تنها در انباشت پول می دانند، یک زندگی خیلی عادی دارم و و دلیلی هم بر تغییر آن نمی بینم. تنها امیدوارم بعد از رفع مشکلات انتقال و با کمک دوستان، بتوانیم مرکزی را برای حمایت از کودکان سرطانی تهیه کنیم .

چگونه می توان یک سرمایه معین را از طریق درست و مشروع به مقادیر بیشتری تبدیل کرد؟

اگر روشی داشته باشید سه استراتژی بورس‌بازها که مثلا بتوانید هفته یی سه درصد سود کنید و به اصل و سود سرمایه هم دست نزنید و دوباره سود آن را هم به کار گیرید، با استفاده از سود مرکب، می توان به مبالغ بزرگ تری رسید. در این میان باید این نکته را هم در نظر داشت که همه هفته ها سود ثابتی ندارند و حتی در بعضی هفته ها ضرر هم حاصل می شود. منتها برآیند سودها باید همیشه بیشتر از برآیند ضررها باشد .

توصیه شما به کسانی که به دنبال یک استراتژی معاملاتی هستند، چیست؟

روش و استراتژی معاملاتی هر کس باید با کاراکتر شخصیتی او مطابقت و همخوانی داشته باشد. مثلا اگر کسی از روش های تعقیب روند استفاده می کند، باید آمادگی ذهنی این مساله را نیز داشته باشد که از قسمت عمده سودهای خود دست بکشد و صبر را یاد بگیرد؛ هم صبر برای دیدن موقعیت های جدید و هم صبر برای نگه داشتن موقعیت هایی که در سود هستند. معامله گران مبتدی با گرفتن ضررهای بزرگ ورشکسته می شوند و معامله گران حرفه یی با صرف نظر از سودها و ضررهای جزیی، موفق هستند. به نظر من باید به جای بالا بردن تعداد پیش بینی های درست، از روشی استفاده کنید که بتوانید میزان سود حاصله از هر معامله را افزایش دهید و دوم اینکه به روشی که دارید وفادار بمانید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا